Gadael Aberystwyth oherwydd gwaharddiad canhwyllau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Iddewon wedi bod yn ymweld ag Aberystwyth bob haf ers dros 20 mlynedd

Mae'n debyg na fydd cannoedd o Iddewon Uniongred yn ymweld ag Aberystwyth ar eu gwyliau o hyn ymlaen ar ôl i'r brifysgol eu gwahardd rhag goleuo canhwyllau yn y fflatiau myfyrwyr.

Mae'r gymuned wedi bod yn ymweld â'r dref glan môr ers dros 20 mlynedd, gan aros mewn tua 120 o dai ym Mhentre Jane Morgan.

Ond mae Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu gwahardd unrhyw ganhwyllau rhag cael eu goleuo yn y tai oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

Yn ôl trefnwyr y gwyliau, mae'r arfer yn rhan o'u crefydd.

Mae teuluoedd Iddewig wedi arfer aros yn Aberystwyth am bythefnos yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst pob blwyddyn.

Iechyd a diogelwch

Ond y llynedd fe gawson nhw wybod y byddai'n rhaid iddyn nhw roi'r gorau i oleuo canhwyllau os oeddynt am aros ym Mhentre Jane Morgan yn 2013.

Mynnodd y brifysgol mai rhesymau iechyd a diogelwch oedd wrth wraidd y penderfyniad.

Mewn datganiad, dywedodd y brifysgol:

"Mae'r defnydd o ganhwyllau/fflam noeth o unrhyw fath wedi'i wahardd yn adeiladau'r brifysgol.

"Mae hyn wedi'i amlinellu'n glir yn y telerau rydym yn gofyn i ymwelwyr arwyddo a chydymffurfio â nhw yn ystod eu harhosiad.

"Yn anffodus, roedd y grŵp hwn wedi goleuo canhwyllau ar fwy nag un achlysur y llynedd.

"Wrth drafod y posibilrwydd o ymweliad eleni, gofynwyd i'r brifysgol ddiddymu rhannau o'r cytundeb oedd yn ymwneud â chynnau canhwyllau mewn adeiladau ac fe awgrymodd y grŵp y byddai'r brifysgol yn gallu ystyried canhwyllau wedi'u gorchuddio.

"Wrth ddod at eu penderfyniad i wahardd goleuo canhwyllau mewn 'stafelloedd, mae'r brifysgol wedi dilyn cyngor cyfreithiol ac iechyd a diogelwch, ac wedi trafod gyda'r gwasanaeth tân. Maent hefyd wedi cynnal eu hasesiad risg eu hunain o fewn cyd-destun lleol."

'Trist iawn'

Dywedodd y brifysgol y bydden nhw'n hapus i groesawu'r grŵp yn ôl cyn belled â'u bod yn cytuno gyda'r telerau.

Yn ôl llefarydd ar ran trefnwyr y grŵp Iddewig, maent wedi edrych y tu hwnt i Gymru eleni.

"Rydym yn drist iawn. Rydym yn hoff iawn o Aberystwyth," meddai.

"Rydym wedi dod o hyd i rywle arall i aros eleni, ond dyw e ddim cystal ag Aberystwyth.

"Mae goleuo canhwyllau ar nos Wener yn rhan o'n crefydd ac mae cael cais i beidio gwneud hynny fel gofyn i ni roi'r gorau i anadlu.

"Rydym yn barod i fod yn ddiogel - mae hynny'n amlwg yn bwysig i ni."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol