Dyn o flaen llys wedi'i gyhuddo o lofruddio milwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y milwr Lee Rigby ei drywanu i farwolaeth ar stryd yn ne-ddwyrain Llundain

Mae dyn wedi ymddangos o flaen ynadon, wedi'i gyhuddo o lofruddio'r milwr Lee Rigby yn Woolwich yn ne-ddwyrain Llundain.

Fe siaradodd Michael Adebowale, 22, i gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad wrth i'r cyhuddiadau gael eu cyflwyno iddo yn Llys Ynadon Westminster.

Cafodd ei gyhuddo ddydd Mercher, ar ôl treulio chwe diwrnod yn yr ysbyty wedi iddo gael ei saethu gan heddlu arfog yn dilyn yr ymosodiad ar Mr Rigby ar Fai 22.

Mae ail ddyn a gafodd ei saethu adeg y digwyddiad, Michael Adebolajo, 28, yn parhau dan oruchwyliaeth yr heddlu yn yr ysbyty.

Old Bailey

Yn ystod y gwrandawiad ddydd Iau, cafodd achos Mr Adebowale ei drosglwyddo i Lys yr Old Bailey ar Fehefin 3.

Mae Mr Adebowale hefyd wedi'i gyhuddo o fod â dryll yn ei feddiant.

Cafodd Rigby, 25, o Fanceinion, ei ladd ger Barics Woolwich yn Llundain ar ddydd Mercher, Mai 22.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron eu bod yn parhau i gynghori'r heddlu ynglŷn â'r bobl eraill sy'n cael eu holi mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth.

Yn ôl heddlu Scotland Yard, bydd y cwest i farwolaeth Lee Rigby yn agor yn Llys y Crwner Southwark ddydd Gwener.

Hyd yma mae'r heddlu wedi arestio wyth o bobl eraill mewn cysylltiad â'r ymchwiliad - mae chwech o'r rhain wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth a dau wedi'u rhyddhau'n ddigyhuddiad.

Straeon perthnasol