Help i gyn-aelodau'r lluoedd arfog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae elusen Change Step yn cynnig help i gyn-aelodau o'r lluoedd arfog a'u teuluoedd

Mae gwasanaeth newydd yn cael ei gynnig i gyn-aelodau o'r lluoedd arfog sydd â phroblemau iechyd meddwl neu sy'n gaeth i alcohol neu gyffuriau yng ngogledd Cymru.

Change Step yw'r mudiad sydd yn cynnig yr help ac elusen yw hon sydd yn cael ei rhedeg gan bobl sydd wedi cael profiad eu hunain o wasanaethu yn y lluoedd arfog.

Yr asiantaeth cyffuriau ac alcohol CAIS sydd yn arwain yr elusen.

Mae'r bobl sydd yn gweithio gyda Change Step wedi derbyn hyfforddiant a phenderfynwyd ar yr enw am mai dyma un o'r gorchmynion sydd yn cael ei rhoi i filwyr pan maen nhw ar barêd.

Hefyd mae'r enw yn cynrychioli awydd yr elusen i helpu'r rhai sydd yn defnyddio'r gwasanaeth i wneud newidiadau positif yw bywydau.

Mae'r lansiad yn digwydd ym Marics Hightown, Wrecsam, ddydd Gwener.

4% yn dioddef

Yng Nghymru amcangyfrif bod tua 50,000 o gyn-aelodau'r fyddin, y llynges a'r awyrlu brenhinol yn byw yn y gogledd.

O'r rhain mae tua 4% gyda rhyw fath o broblem iechyd meddwl a'r problemau hyn yn aml yn deillio o'u profiadau yn y lluoedd arfog.

Bwriad Change Step yw cynnig cymorth i'r unigolion yma gan gynnwys hyfforddiant a chyfleoedd datblygiad, gwasanaeth cwnsela a help i bobl i roi'r gorau i'w dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol.

Bydd yr elusen hefyd yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd yr unigolyn sydd wedi eu heffeithio ac yn cydweithio gyda nifer o fudiadau eraill yn y gogledd fel y Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn Filwyr Cymru Gyfan a'r Lleng Prydeinig Filwrol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol