Mwy yn edrych ar ap yr Urdd eleni

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Osian Evans wnaeth ddatblygu'r ap wedi ei synnu fod cymaint o bobl wedi ei lawrlwytho

Mae dros 8,000 wedi lawrlwytho ap yr Urdd, a hynny'n bedair gwaith y nifer lawrlwythodd y ddau ap Urdd oedd ar gael yn eisteddfod Glynllifon yn 2012.

Mae'r ap hefyd wedi cyrraedd rhif 30 yn siart adloniant i-tunes, a 90% o'r rhai sydd wedi graddio'r feddalwedd wedi rhoi pum seren iddi.

Ar yr ap, mae amserlen y cystadlu, canlyniadau a chlipiau, gweithgareddau, map a'r gallu i greu amserlen bersonol ar gyfer yr wythnos.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd Efa Gruffydd Jones ei bod yn "falch iawn" bod yr ap yn gwneud cystal, a hynny hanner ffordd trwy wythnos yr ŵyl ar faes fferm Cilwendeg yn Sir Benfro.

Fydd manylion y defnydd o'r ap ddim ar gael yn llawn tan wedi i'r ŵyl ddod i ben, gan fod oedi cyn i'r ystadegau gael eu rhyddhau i'r datblygwyr.

Y datblygwr yn hapus

Osian Evans o gwmni datblygu apps rhyngweithiol Moilin Cyf. sy'n gyfrifol am ddatblygu ap yr Urdd yn 2013 ac mae wedi ei synnu gan boblogrwydd yr ap.

"Ro'n i moyn bwrw targed llynedd," meddai.

"Roedd dau app llynedd ac roedd bach dros 2,000 wedi lawrlwytho rhei'ny rhwng y ddau, felly ro'n i'n gobeithio cael tua 5,000 erbyn diwedd yr wythnos."

Mae Mr Evans wedi ei blesio hefyd gan nifer y defnyddwyr - mae pobl wedi edrych ar yr ap 45,000 o weithie, yn dilyn lawrlwytho'r ap i'w ffonau symudol a'u dyfeisiau tabled.

Y gobaith yw y bydd y defnydd o'r ap yn parhau ar ôl i'r cystadleuwyr olaf adael y maes nos Sadwrn, 1 Mehefin.

"Ry'n ni'n disgwyl i bobl ddefnyddio'r ap ar ôl yr ŵyl achos byddwch chi dal yn gallu gweld y fideos am fis arall a bydd y canlyniadau yna tan y byddwn ni'n dechrau edrych ar greu ap 2014," meddai Mr Evans.

Mae peth oedi wrth gyhoeddi canlyniadau cystadleuthau os nad ydyn nhw ar y llwyfan, ond mae'r canlyniadau ar y cyfan ar yr ap bron cyn gyflymed ag y mae'r cyhoeddiad yn dod ar y llwyfan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol