Galw am ymchwiliad i'r cynnydd mewn defnydd o fanciau bwyd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae ffigyrau Ymddiriedolaeth Trussell yn dangos bod cynnydd wedi bod yn y nifer sy'n defnyddio banciau bwyd

Mae yna filoedd o deuluoedd yng Nghymru sydd ddim yn medru fforddio bwydo eu hunain, yn ôl adroddiad newydd gan elusennau Oxfam a Church Action on Poverty.

Dywed yr adroddiad, Walking the Breadline, bod sawl rheswm am hyn gan gynnwys cynnydd yng nghostau bwyd a thanwydd, y newidiadau diweddar i'r system fudd-daliadau a diweithdra.

Maent yn honni bod y sefyllfa yn 'sgandal gudd', ac maent yn galw ar Lywodraeth Prydain i gynnal ymchwiliad i'r cysylltiad posib rhwng y newidiadau i'r system les a'r cynnydd yn y nifer sy'n mynd heb fwyd.

Mae ffigyrau gan fanciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yn dangos bod tua 35,000 o bobl yng Nghymru wedi defnyddio'r gwasanaeth y llynedd.

Mae hyn yn fwy na dwywaith y nifer a gafodd gymorth yn 2011-12.

Ond yn ôl y ddwy elusen fe allai'r niferoedd sy'n llwgu fod yn uwch na hyn am nad oes yna system ddigon effeithiol i fonitro'r sefyllfa.

'Mynd yn rhy bell'

Mae'r adroddiad yn galw ar asiantaethau'r llywodraeth i gadw golwg ar bobl sy'n profi tlodi bwyd chadw cofnod fel bod y ffigyrau'n fwy cywir.

Yn ôl yr adroddiad, newidiadau i fudd-daliadau yw'r prif reswm dros ddefnyddio banciau bwyd - gyda nifer yn cael trafferthion oherwydd oedi wrth dderbyn taliadau a'r ffaith bod angen ailasesu nifer o bobl sy'n derbyn budd-dal.

Dywedodd Julian Rosser, pennaeth Oxfam Cymru: "Y realiti yw bod yna filoedd o bobl yng Nghymru sydd nawr yn ddibynnol ar gymorth bwyd.

"Mae toriadau i'r rhwydwaith cymdeithasol wedi mynd yn rhy bell, sydd wedi arwain at bobl yn cael eu hamddifadu, caledi a phobl yn llwgu ar raddfa fawr.

"Mae hi'n annerbyniol bod hyn yn digwydd ar gyfer y seithfed genedl fwyaf cyfoethog ar y blaned."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol