Streic yng nghanolfannau'r awyrlu?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae staff ISS, sydd mewn swyddi gweinyddol, coginio a glanhau, wedi gwrthod y cynnig codiad cyflog

Mae cannoedd o bobl sy'n gweithio i'r awyrlu wedi pleidleisio o blaid cynnal streic, fel rhan o ffrae ynglŷn â chyflogau.

Mae'r staff - sy'n gweithio mewn swyddi gweinyddol, coginio a glanhau gyda chwmni ISS - wedi gwrthod cynnig o godiad cyflog o wyth ceiniog yr awr.

Mae aelodau o undebau'r GMB ac Unite yn bwriadu gweithredu'n ddiwydianol yn safleoedd yr Awyrlu yn Y Fali, Llanrwst a'r Friog yng Nghymru, ynghyd â Cranwell, Scampton a Kirton-in-Lindsey yn sir Lincoln yn Lloegr, a Shawbury a Cosford yn sir Amwythig.

Cyfarfod

Dywedodd Sian McClarence, swyddog rhanbarthol y GMB: "Rydym wedi gadael i'r cyflogwr wybod beth oedd canlyniad y bleidlais.

"Y cam nesa' fydd cynnal cyfarfod rhwng yr undebau i ystyried y canlyniad ac, os nad oes unrhyw ddatblygiad, i bennu dyddiad ar gyfer y streic yn yr wyth canolfan.

"Mae'r nifer fawr oedd wedi pleidleisio o blaid streic yn anfon neges glir i'r ISS bod angen iddynt ailystyried eu cynnig sarhaus neu wynebu streic gan staff."

Yn ôl swyddog cenedlaethol Unite Mike McCartney: "Mae'r GMB ac Unite eisiau eistedd lawr gydag ISS ac ailddechrau trafod gyda'r gobaith o ddod i gytundeb.

"Ond mae gennym gefnogaeth ein haelodau os ydym yn penderfynu gweithredu. Os nad yw'r ISS yn barod i drafod, yna bydd angen i ni wneud hynny."