Dyn wedi'i gyhuddo o lofruddio'r milwr Lee Rigby

  • Cyhoeddwyd
Lee Rigby
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y milwr Lee Rigby ei drywanu i farwolaeth ar stryd yn ne-ddwyrain Llundain

Mae dyn 22 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio'r milwr Lee Rigby yn ne-ddwyrain Llundain yr wythnos ddiwetha'.

Cafodd Michael Adebowale, o Greenwich, Llundain, ei gadw yn y ddalfa a bydd yn mynd o flaen ynadon yn Westminster fore dydd Iau.

Mae ail ddyn, Michael Adebolajo, 28, yn parhau dan oruchwyliaeth yr heddlu mewn ysbyty yn Llundain.

Cafodd Rigby, 25, o Fanceinion, ei ladd ger Barics Woolwich yn Llundain ar ddydd Mercher, Mai 22.

Mae Mr Adebowale, a gafodd ei ryddhau o'r ysbyty ddydd Mawrth, hefyd wedi ei gyhuddo o fod ag arf yn ei feddiant.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron eu bod yn parhau i gynghori'r heddlu ynglŷn â'r bobl eraill sy'n cael eu holi mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth.

Yn ôl heddlu Scotland Yard, bydd y cwest i farwolaeth Lee Rigby yn agor yn Llys y Crwner Southwark ddydd Gwener.

Hyd yma mae'r heddlu wedi arestio wyth o bobl eraill mewn cysylltiad â'r ymchwiliad - mae chwech o'r rhain wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth a dau wedi'u rhyddhau'n ddigyhuddiad.