Cynlluniau cyngor Sir Gâr 2013-17

Cyhoeddwyd

Mae aelodau Llafur ac aelodau annibynnol Cyngor Sir Gâr wedi arwyddo cytundeb sydd yn nodi cynlluniau'r awdurdod tan 2017.

Yn ôl y cyngor bydd y rhaglen yn hybu tryloywder a democratiaeth leol ac mi fyddan nhw'n cynnal cyfarfodydd gyda busnesau lleol a chynghorwyr cymunedol yn ystod y flwyddyn nesaf.

Maent hefyd yn dweud y byddant yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau pwysig.

Y prif bwyntiau yn y cytundeb yw:

  • Gofyn i'r pwyllgorau craffu i wneud argymhellion am nifer o wasanaethau megis pobl ifanc a gofal cymdeithasol i bobl hyn ar ôl cynnal astudiaethau;
  • Bydd y cyngor yn bwrw ymlaen gyda'i chynlluniau i adeiladu adnoddau gofal yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman;
  • Bydd portffolio tai yn aros yn rhan o gyfrifoldeb y cyngor a bydd £75miliwn ychwanegol yn cael ei rhoi at adnewyddu 9,000 o dai fel eu bod yn cyrraedd safonau disgwyliedig.

Dywedodd arweinydd y cyngor Kevin Madge: "Mae'r cynllun hwn yn dangos ein bod yn parhau i fuddsoddi mewn swyddi, addysg, cartrefi, gofal cymdeithasol a gwasanaethau allweddol eraill.

"Rydyn ni wedi llwyddo i wneud hyn trwy reoli ein harian a chanolbwyntio ar ein blaenoriaethau a gafodd eu nodi yng nghytundeb y glymblaid 12 mis yn ôl. Rydyn ni hefyd wedi llwyddo i ddelifro cynnydd mewn treth cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf sydd yn is na chwyddiant."

Straeon perthnasol