Cyngor yn cefnogi cynlluniau ad-drefnu ysgolion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY bwriad yw codi ysgol Gymraeg ar gost o £12.4m yn Ystalyfera.

Mae cabinet cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio o blaid parhau â chynlluniau i ad-drefnu ysgolion y sir, gan gynnwys codi ysgol uwchradd Gymraeg newydd.

Mae'n golygu y byddai Ysgol Uwchradd Cwrt Sart yn Llansawel yn cau, gyda disgyblion yr ysgol honno yn ymuno â rhai ysgolion Sandfields a Glan Afan i greu ysgol newydd.

O ganlyniad i'r bleidlais ddydd Mercher, bydd hi nawr yn bosibl sefydlu ysgol cyfrwng Gymraeg newydd ar safle Sandfields.

Roedd y cyngor eisoes wedi dweud y byddai saith prosiect o fewn chwe blynedd yn dilyn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, cynllun Llywodraeth Cymru.

Maent hefyd yn bwriadu codi ysgol Gymraeg £12.4m yn Ystalyfera ar gyfer disgyblion rhwng tair ac 18 oed.

Bydd hon yn cyfuno Ysgol Gyfun Ystalyfera ac Ysgol Gymraeg Y Wern.

Dylai'r gwaith adeiladu ddod i ben yn 2016-2018.

Byddai codi ysgol gyfun Gymraeg ar hen safle Ysgol Gyfun Sandfields ym Mhort Talbot yn costio £3.6m.

Y gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu'n dod i ben ym Medi 2017.

Ymhlith y cynigion eraill roedd sefydlu ysgol Saesneg ar gost o £40m yn ardal Baglan ar gyfer disgyblion rhwng tair ac 16 oed.

Bydd hon yn lle ysgolion cyfun Cwrt Sart, Glanafan a Sandfields ac yn cynnwys Ysgol Gynradd Traethmelyn.

Straeon perthnasol