Lluniau: Eisteddfod yr Urdd ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRhai o aelodau Adran Penrhyd ddaeth yn gyntaf ddydd Llun gyda dawnsio disgo, yn ail yn y ddawns stepio ac yn drydydd fore Mercer ar y gân actol.
disgrifiad o’r llunArddangosfa ym mhabell y Cwtsh Cymraeg o eiriau tafodieithol Sir Benfro wedi eu creu gyda defnyddiau wedi eu hailgychu
disgrifiad o’r llunMae Guto a Sara o Ysgol y Preseli yn rhan o'r criw sy'n cyflwyno Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd ar lwyfan y pafiliwn brynhawn Mercher sydd eleni ar ffurf ffilm fer am y tro cyntaf.
disgrifiad o’r llunGohebydd Gwleidyddol BBC Cymru yw llywydd dydd Mercher. Mae'n cofio cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 1995 yng Nghilwendeg gydag Ysgol y Preseli a phendroni beth oedd gwaith Llywydd y Dydd. "Rydw i'n mawr edrych ymlaen i ffeindio mas beth mae'r llywydd yn ei wneud heddiw!" meddai.
disgrifiad o’r llunPenderfynodd Tim a Sian Evans o Gaerdydd ddysgu Cymraeg am eu bod nhw'n teimlo iddyn nhw "golli mas" ar yr iaith pan gawson nhw eu magu. "Ro'n i'n gweld bod rhywbeth ar goll yng Nghymru, pobl yn meddwl mai'r diwylliant yw cefnogi rygbi. Ro'n ni eisiau gwneud yn siwr bod y plant ddim yn colli mas ar y diwylliant," meddai Tim.
disgrifiad o’r llunPan oedd Fiona Malpas yn disgwyl ei baban cyntaf hi a Gerwyn, fe benderfynon nhw ddysgu Cymraeg. Roedd hi'n "anodd iawn" yn ôl Fiona, ond mae llawer o gyfleon i wneud pethau trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngwent diolch i'r fenter iaith leol a choleg Pontypŵl.
disgrifiad o’r llunMae'r teulu Gunneberg o Graig Cefn Parc, Abertawe yn siarad Cymraeg, Saesneg ac Almaeneg. "Mae'n bwysig rhoi cyfle i'r plant siarad dwy iaith" meddai Andar Gunneberg. "Roedd y dewis rhwng dysgu Almaeneg a Chymraeg a 'dyn ni'n byw yng Nghymru felly'n meddwl bod y Gymraeg yn fwy pwysig."
disgrifiad o’r llunRoedd Richard Martin ac April Clark am gefnogi ei merch wrth iddi fynd i'r ysgol, felly penderfynon nhw ddysgu Cymraeg. Ond maen nhw'n mynnu ei bod yn cael hwyl hefyd. "Mae'n dda i'r teulu cyfan fynd ar daith gyda'n gilydd ac mae'n lot o hwyl," meddai Richard. "Mae'n fwy o hwyl na gwaith."
disgrifiad o’r llunArddangosfa ym mhabell y Cwtsh Cymraeg o eiriau tafodieithol Sir Benfro wedi eu creu gyda defnyddiau wedi eu hailgychu.
disgrifiad o’r llunRoedd Heledd Jones, Heulwen Rowlands a Gwern, Elis a Sara o Adran Llanuwchllyn wedi cychwyn eu taith o Lanuwchllyn am 6.15 fore Mercher i gystadlu yn y partïon llefaru, deusain a cherdd dant.
disgrifiad o’r llunYn anffodus fe greodd glaw dros nos fwd o flaen y fynedfa i'r maes ddydd Mercher.