Llys: Barnwr i grynhoi'r dystiolaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Police
disgrifiad o’r llunMae Mark Bridger yn honni nad yw'n medru cofio be wnaeth o gyda chorff April Jones wedi iddo ei tharo gyda'i gar yn ddamweiniol

Bydd y barnwr yn crynhoi'r dystiolaeth yn achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones cyn i'r rheithgor adael i ystyried y dystiolaeth.

Mae Mark Bridger, 47, o bentref Ceinws, ger Machynlleth yn gwadu iddo gipio a llofruddio'r ferch fach bump oed. Mae e hefyd yn gwadu iddo fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r diffynnydd yn dweud iddo daro'r ferch fach yn ddamweiniol wrth yrru ei Landrover. Dyw e ddim yn cofio beth wnaeth e gyda'i chorff oherwydd ei fod wedi bod yn yfed yn drwm ac wedi mynd i banig.

Nid yw'r corff wedi cael ei ddarganfod.

Mae'r llys wedi clywed bod gwaed April wedi ei ddarganfod mewn sawl man o amgylch cartref Mr Bridger a bod darnau o benglog dynol wedi eu canfod yn y lle tân.

Dywedodd y barnwr wrth y llys ddydd Mawrth ei fod yn cydymdeimlo gyda rhieni April, sydd wedi bod yn bresennol yn y llys drwy gydol yr achos, ond bod rhaid i'r rheithgor ganolbwyntio ar ffeithiau'r achos.

Dywedodd y barnwr: "Bydd yr holl atebion rydych chi eu hangen i'w darganfod yn y dystiolaeth felly ddylech chi ddim damcaniaethu... mae damcaniaethu'n gyfystyr a dyfalu."

Areithiau cloi

Fe glywodd y llys hefyd areithiau cloi gan yr erlyniad a'r amddiffyn.

Dywedodd Elwen Evans QC ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron bod y dystiolaeth yn "arwain at y casgliad digamsyniol bod y diffynnydd yn euog o'r tri chyhuddiad".

Dywedodd mai achos y goron oedd bod Mr Bridger wedi ceisio "creu stori er mwyn ceisio cuddio beth mae e wedi ei wneud".

Wrth gyfeirio at dystiolaeth gafodd ei ddarganfod ar gyfrifiadur Mr Bridger, dywedodd Ms Evans fod ganddo ddiddordeb mewn merched ifanc a mewn troseddau bywyd go iawn.

Dadl Mr Evans yw bod y ddau ffactor hyn yn peintio "darlun hynod o bwerus".

Yn siarad dros yr amddiffyn fe wnaeth Brendan Kelly QC godi amheuon ynglŷn â thystiolaeth ffrind saith oed April Jones wnaeth honni ei bod hi wedi gweld ei ffrind yn mynd mewn i gar Mr Bridger "yn hapus ac yn gwenu".

Yn ôl Mr Kelly mae anghysondebau yn nhystiolaeth y ferch yn "gyson gyda gonestrwydd" ond yn codi amheuon am ddibynadwyedd ei thystiolaeth.

Disgrifiodd Mr Kelly dystiolaeth y ferch fel "conglfaen yr achos".

Dywedodd bod yr achos yn "parhau heb ei brofi" os nad yw'r rheithgor yn sicr ynglŷn â chywirdeb y dystiolaeth yno.

Mae Mr Bridger hefyd yn gwadu ceisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Straeon perthnasol