Sioe newydd i Theatr Genedlaethol yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Sneb yn Becso Dam oedd prosiect diwethaf y theatr

Mae'r Urdd wedi derbyn nawdd o £60,000 tuag at Theatr Genedlaethol yr Urdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y nawdd gan Gyngor y Celfyddydau yn cael ei ddefnyddio i lwyfannu sioe newydd, wreiddiol yn dilyn llwyddiant sioe 'Sneb yn Becso Dam, prosiect y theatr rhwng 2012-2014.

Theatr Arad Goch dan arweiniad Jeremy Turner fydd yn arwain y cynllun, gyda gweithdai preswyl yn rhan o'r paratoadau.

Mae aelodau o'r theatr yn bwriadu ymweld â 15 o ysgolion ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc o wahanol ardaloedd gymryd rhan yng ngwaith y mudiad, ond bydd gwahoddiad i ddisgyblion ysgol o bob rhan o Gymru fod yn rhan o'r profiad.

Y bwriad hefyd yw cynnal diwrnod i fyfyrwyr ac aelodau o'r tu allan i fyd addysg gael cyfle i glywed am y cyfle i gymryd rhan hefyd.

Dywedodd Mr Siôn ei fod yn falch o fedru "cynnig cyfle" i blant i berfformio yn y Gymraeg.

"Mae'n bwysig cael cyfle i wneud hyn yn y Gymraeg, nid dim ond perfformio ond y gwaith technegol a chefn llwyfan hefyd.

"Mae nifer o actorion proffesiynol heddiw'n ddyledus iawn i'r Urdd ac i gwmnïau eraill," ychwanegodd Mr Siôn.

Bydd y gwaith o ddewis y sioe a'i datblygu yn waith ar y cyd rhwng yr Urdd, Theatr Arad Goch ac aelodau Theatr Genedlaethol yr Urdd.

Mae'r theatr yn gobeithio llwyfannu'r cynhyrchiad fis Gorffennaf 2014.

Straeon perthnasol