Cyhoeddi'r Cyfnod ar ei newydd wedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Mari Williams yn anelu i gynyddu cylchrediad Y Cyfnod, a hefyd ei chwaer-bapur - y Corwen Times.

Bydd papur lleol ardal y Bala, Y Cyfnod, yn cael ei gyhoeddi ar ei newydd wedd am y tro cyntaf yn hwyrach.

Roedd pryder am ddyfodol y papur wedi i'r cyhoeddwyr ddweud y bydden nhw'n dirwyn y papur i ben oherwydd yr hyn roedden nhw'n ei ddisgrifio fel materion tu allan i'w rheolaeth.

Dywedodd Gwyn Evans o Wasg y Sir, y cwmni fuodd yn cyhoeddi'r Cyfnod am flynyddoedd lawer, ei fod yn gobeithio "y gall rhywun ddod a chario'r Cyfnod ymlaen - mae'r drws yn agored i rywun sydd â diddordeb".

A dyna ddigwyddodd pan gafodd dyfodol y papur, sy'n cael ei gyhoeddi ers 80 mlynedd, ei sicrhau gan entrepreneur lleol, Mari Williams.

Mae Ms Williams yn rhedeg cwmni PR ei hun, Mari Williams PR, ac mae ganddi gefndir mewn newyddiaduraeth wedi iddi fod yn gweithio i Golwg, y Western Mail a'r BBC.

Dywedodd Mrs Williams yn ddiweddar: "Rydw i wrth fy modd o gael cymryd yr awenau."

"Mae'r ymateb a'r gefnogaeth wedi bod yn syfrdanol. Fy mlaenoriaeth i ar hyn o bryd yw cael Y Cyfnod yn ôl ar y silffoedd cyn gynted ag y galla i."

Bydd Y Cyfnod ar gael yn siopau Bala brynhawn dydd Mercher ac yng ngweddill yr ardal a Chorwen ar ddydd Iau.

Straeon perthnasol