5,000 yn llai o ymwelwyr er gwaethaf y tywydd sych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Wedi'r glaw ddydd Llun, daeth yr haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd 2013 yng Nghilwendeg ar fore Mawrth.

Ychydig dros 19,000 ddaeth i faes eisteddfod yr Urdd ar ail ddiwrnod yr ŵyl.

Er bod hynny'n 5,137 yn llai na'r llynedd, mae cyfarwyddwr y digwyddiad, Aled Siôn, yn dweud eu bod yn hyderus o gyrraedd y targed ariannol.

Roedd 19,384 o ymwelwyr ar faes yr eisteddfod ar ddydd Mawrth 28 Mai 2013 o gymharu â 24,521 ddaeth i Lynllifon yn 2012.

Dywedodd Mr Siôn bod hynny i'w ddisgwyl o ystyried y glaw mawr ar y maes ar y Llun cyntaf.

"Mae wedi bod yn ddiwrnod da," mynnodd. "Roeddem ni'n gallu gweld o nifer y ceir oedd yn dod mewn bod llai o geir.

"Beth sy'n galonogol yw ein bod ni ar darged incwm tocynnau."

Nod yr Urdd yw sicrhau 90,000 o ymwelwyr gydol yr wythnos.

Dywedodd Mr Siôn bod eisteddfodau'r de yn tueddu i ddenu llai o ymwelwyr na rhai'r gogledd.

Er i'r Llun cyntaf ddioddef gwynt a glaw mawr, roedd y dydd Mawrth yn Sir Benfro yn ddiwrnod sych, heb gawod o law. Mae'r maes yn sych, a dim trafferthion traffig.

Straeon perthnasol