Cyhoeddi Aneirin Karadog yn Fardd Plant Cymru 2013

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Aneirin Karadog yn fardd, cyflwynydd teledu a chyn aelod o'r bandiau Genod Droog ac Y Diwygiad

Mewn seremoni ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 cyhoeddwyd mai'r Bardd Plant Cymru nesaf yw Aneirin Karadog.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud o'r llwyfan ar ffurf barddoniaeth gan y cyn fardd plant, Eurig Salisbury.

Wrth siarad am ei swydd newydd ar faes yr ŵyl ddydd Mawrth, 28 Mai, dywedodd Mr Karadog y bydd yn siŵr o gysylltu â'i ragflaenydd i ofyn am gyngor.

"Mae'n fwy o anrhydedd nag ennill cadair neu goron am eich bod chi wedi cael eich enwebu," meddai'r bardd a'r rapiwr sydd hefyd yn gyflwynydd teledu.

Enillodd gadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd yn 2005.

"Bydda i'n sicr yn cadw rhif Eurig ar speed dial' yn fy ffôn i ofyn am unrhyw dips," dywedodd.

"Mae Eurig wedi gweld 'byti bum mil o blant dros ei ddwy flynedd. Bydda i yn ei holi am unrhyw dips a chyngor ond fel arall fe fydda i'n trïo adeiladu ar beth mae e wedi ei wneud a gosod fy stamp fy hunan.

"Dwi wedi bod yn gwneud gweithdai gyda phlant dros y pum mlynedd d'wetha ac felly wedi magu rhywfaint o brofiad ac rwy'n cael buzz o gydweithio â phobl ifanc - falle bod hynny'n un rheswm pam mod i wedi cael y swydd," ychwanegodd.

Fel ei ragflaenydd, bydd Mr Karadog yn ei swydd am ddwy flynedd.

'Cerdd dorfol'

Ei dasg gyntaf, meddai, yw creu cerdd ar y cyd gyda holl blant Cymru fel bod pob disgybl yn cael cyfle i gyfrannu at brosiect y bardd plant.

"Yr her fawr gyda'r Bardd Plant, sydd bron yn amhosib, yw ymweld â phob ysgol yng Nghymru sydd ar y rhestr aros.

"Os allwn ni greu adnoddau ar y we neu rhywbeth ychwanegol ar y we ynghlwm â'r bardd plant byddai hynny o fudd wi'n meddwl."

Dywedodd y gallai hynny "ateb rhywfaint ar y galw i'r bardd plant gael presenoldeb ym mhob ysgol a hefyd roi'r cyfle i ddisgyblion Cymru i gyd gyfrannu at y prosiect".

Mae'n gobeithio y bydd y 'gerdd dorfol' hon yn cael ei chyflwyno a'i pherfformio mewn rhyw ffordd erbyn diwedd 2013.

"Erbyn yr hydref bydd na gerdd wedi ei chreu gan blant Cymru," meddai.

Blogio a thrydar

Dywedodd Aneirin Karadog hefyd ei fod am ddatblygu'r defnydd o'r we yng ngwaith y bardd plant, fel y gwnaeth Eurig Salisbury o'i flaen.

"Mae'r elfen dechnolegol o bethe, rhyngweithio ar y we drwy flogio a chyhoeddi pethe ar Twitter yn rhywbeth mae e wedi ei wneud nad oedd yn cael ei wneud o'r blaen ond bellach mae ganddon ni gyfri Bardd Plant Cymru ar Twitter felly bydda i ac aelodau'r bartneriaeth Bardd Plant yn trydar ar hwnna.

Ychwanegodd y bydd ei brofiad teledu fel gohebydd ar Heno a Sam ar y Sgrîn ar S4C yn ddefnyddiol iddo o ran annog plant i berfformio eu gwaith.

Bu hefyd yn aelod o'r grŵp pop Genod Droog a'r band hip-hop Y Diwygiad.

Mae Mr Karadog yn siarad Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg yn rhugl.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yr amryddawn Aneirin Karadog yn defnyddio ei sgiliau fel artist rap, cynganeddwr, cyflwynydd teledu ac ieithydd i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feirdd bach Cymru.

"Mae miloedd o blant a phobl ifainc wedi elwa o ymweliad gan y Bardd Plant ers cychwyn y cynllun yn 2000.

"Mae'r rhestr aros faith am ymweliad eleni wedi profi poblogrwydd y cynllun, a gobeithiwn y bydd y datblygiadau technolegol yn galluogi'r Bardd Plant i gyrraedd mwy o blant eleni nac erioed o'r blaen.

Yn frodor o Bontypridd, mae Mr Karadog bellach yn byw ym Mhontyberem gyda'i deulu.

Ym mis Mai daeth cyhoeddiad fod ei gyfrol gyflawn gyntaf, O Annwn i Geltia, wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013.

Cynllun ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, S4C a'r Urdd yw Bardd Plant Cymru. Ymhlith y beirdd sydd wedi derbyn yr anrhydedd yn y gorffennol mae Eurig Salisbury, Dewi Pws, Twm Morys, Ifor ap Glyn, Caryl Parry Jones a Gwyneth Glyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol