Y glaw wedi peidio ym Moncath

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tywydd yn fwy sych ar gyfer yr ail ddiwrnod o gystadlu

Mae'r glaw wedi peidio ar faes Eisteddfod yr Urdd, ac er bod un maes parcio wedi ei gau i'r cyhoedd, dyw'r trefnwyr ddim yn disgwyl trafferthion i eisteddfodwyr yr ail ddiwrnod.

Roedd glaw mawr ar ddiwrnod cyntaf yr ŵyl ar faes fferm Cilwendeg ar 27 Mai, gyda nifer o yrwyr yn cael trafferth gadael y maes parcio.

"Mae yna un maes parcio ar ôl ddoe, dy'n ni ddim yn defnyddio hwnnw," eglurodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Siôn. "Roedd ychydig o drafferth mynd mas ddoe."

Ond mae'r trefnydd yn hyderus bod y sefyllfa o dan reolaeth ac maen nhw'n "newid ac yn addasu" i sicrhau bod yr ŵyl yn symud yn llyfn.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y caeau parcio yn fwdlyd wedi'r glaw ddydd Llun

Ychwanegodd bod dau gyn chwaraewr rhyngwladol gyda chriw Clwb Rygbi Crymych yn cadw rheolaeth ar draffig y meysydd parcio.

Mae Kevin Phillips a John Davies yn cyfeirio'r eisteddfodwyr i'w priod lefydd parcio.

Dywedodd Mr Siôn bod 3,000 o geir wedi defnyddio'r meysydd parcio o gymharu â 5,000 ym mharc Glynllifon yn 2012, pan fu trafferthion traffig enbyd.

Mynnodd y cyfarwyddwr bod yr ŵyl yn llwyddiannus tu hwnt, gyda 500 o blant yn cystadlu yn y gystadleuaeth Cân Actol - enillwyd gan Ysgol Pen Cae, Caerdydd.

Nos Lun felly, roedd mwy nag a ddaeth i'r eisteddfod gyntaf yng Nghorwen yn 1929 yn gyfan gwbl yn cystadlu mewn un gystadleuaeth.