Urdd yn rhan o ymgyrch 'Os'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, urdd
Disgrifiad o’r llun, Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd yr Urdd eu bod yn rhan o'r ymgyrch 'Os'.

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi ei bod yn un o 100 sefydliad ar draws Prydain sy'n rhan o ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o newyn yn y byd.

Mae ymgyrch Os yn brosiect ar y cyd rhwng nifer o elusennau dyngarol fel Cymorth Cristnogol, Islamic Relief ac Oxfam sydd am anfon neges i arweinwyr gwledydd cyfoethocaf y byd, yr G8 i wneud rhywbeth i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu'n y byd yn cael ei ddosbarthu'n deg.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd yr Urdd eu bod nhw hefyd yn rhan o'r ymgyrch 'Os'.

"Mae'r Urdd ag amcanion dyngarol yn rhan fawr o'i fodolaeth," meddai prif weithredwr yr Urdd, Efa Gruffydd Jones.

Mae panel arbennig gan yr Urdd, panel Cyd-ddyn sy'n trefnu gwaith dyngarol yr Urdd.

'Dylanwadu'

"Fel mudiad, ry'n ni wedi ymrwymo i fod yn un o'r 100 sefydliad ar draws Prydain sy'n rhan o ymgyrch Os," eglurodd Ms Gruffydd Jones.

"Mae arweinwyr yr G8 yn cyfarfod mewn cynhadledd yn Iwerddon fis Mehefin ac mae'r ymgyrch yn trio cael pobl i ddylanwadu ar arweinwyr i sicrhau bod pobl ar draws y byd yn cael digon o fwyd."

Eglurodd Aled Pickard o Gymorth Cristnogol, sydd ar banel Cyd-ddyn yr Urdd bod 1/8 o'r byd yn mynd heb fwyd, er bod digon o fwyd ar gael.

"Mae 870m o bobl ac mae 2m o blant yn marw o ddiffyg maeth bob blwyddyn, mwy na sy'n marw o afiechydon sy'n deillio o AIDS, malaria a'r diciâu," meddai.

'Lleisio barn'

Ychwanegodd pennaeth cyfathrebu Cymorth Cristnogol, Branwen Niclas mai nod yr ymgyrch gydol wythnos eisteddfod yr Urdd yw tynnu sylw pobl ifanc at yr ymgyrch.

"Mae'n gyfle i bobl ifanc Cymru i leisio barn ac ategu eu cefnogaeth i'r ymgyrch Os," eglurodd.

"Y mwyaf mae pobl ifanc yn clywed bod digon o fwyd i bawb yn y byd, ond bod pobl yn dal i farw o ddiffyg maeth, maen nhw'n synnu ac eisiau gwneud rhywbeth i newid y sefyllfa."

Ar stondin Cymorth Cristnogol mae yna botel fawr sydd wedi ei chreu o nifer o boteli pop plastig. Y gobaith yw llenwi'r botel â negeseuon pobl ifanc y maes at arweinwyr yr G8.

"Bydd y botel yn mynd gydag ymgyrchwyr ar 14 Mehefin i Belffast i gynhadledd yr G8," eglurodd Ms Niclas.

"Mae cyfle gan arweinwyr yr G8 i wneud rhywbeth am y sefyllfa a rhoi cyfle i bobl allu cael digon o fwyd a dosbarthiad teg o fwyd yn y byd."