Ffrwyno problem ceffylau strae

  • Cyhoeddwyd
Ceffylau strae
Disgrifiad o’r llun,
Ceffylau strae mewn parc yn Llanelli

Mae awdurdodau lleol yn y gorllewin a Heddlu Dyfed Powys yn cydweithio i fynd i'r afael a phroblemau sy'n cael eu hachosi gan geffylau strae.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae 'na gynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o geffylau sy'n cael ei gadael yn rhydd i bori ar dir cyhoeddus ac ar ochrau ffyrdd.

Ers Ebrill 2012 mae cyngor sir Caerfyrddin wedi ymateb i 8 digwyddiad o'r fath. Mae'r awdurdodau lleol yn poeni am y gost o ofalu am y ceffylau unwaith eu bod wedi eu dal.

Mae'n rhaid eu symud gan ei bod hi'n bosib y gallen nhw beryglu diogelwch y cyhoedd. Mae delio gydag achosion o'r fath yn ychwanegu at waith yr heddlu ac mae'n golygu bod yn rhaid i'r cynghorau sy'n gofalu am y ceffylau dalu costau milfeddygol.

Cydweithio

Mae hi'n bryder hefyd gan yr awdurdodau lleol y gallai perchnogion y ceffylau geisio eu prynu yn ôl mewn arwerthiant. Mewn rhai achosion, yn ôl swyddogion, fe allai'r un problemau godi eto.

Er mwyn atal hyn rhag digwydd mae'r cynghorau yn cydweithio gydag elusennau anifeiliaid er mwyn ceisio dod o hyd i gartrefi newydd i'r ceffylau.

Mae 'na reol newydd ers Chwefror 2012 bod yn rhaid difa pob ceffyl sydd yn rhy wael neu heb gartref.

Dywedodd Philip Davies, Pennaeth Adran Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Caerfyrddin eu bod yn gweithio yn agosach gyda'r heddlu ac awdurdodau lleol eraill i fynd i'r afael a phroblem ceffylau strae: "Y nôd ydi rhannu gwybodaeth a chydlynu ein gwaith yn fwy effeithlon a lleihau costau i'r awdurdod"

Ychwanegodd y Cynghorydd Jim Jones sydd â chyfrifoldeb am yr amgylchedd a gwarchod y cyhoedd ar Gyngor Sir Caerfyrddin:

"Fe fyddwn ni yn edrych ar y broblem hon yn rhanbarthol. Fe fydda i yn gweithio yn agos gyda'r swyddogion yn yr awdurdodau lleol cyfagos sydd yn delio â gwarchod y cyhoedd.

"Mae hi'n bwysig ei bod yn rhannu ein hadnoddau yn effeithiol i ddatrys y broblem hon."