Yr Wyddfa: Meini i helpu cerddwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Meini i'w gosod i helpu cerddwyr ar lwybrau'r Wyddfa

Bydd nifer o feini arbennig yn cael eu gosod ar lwybrau'r Wyddfa er mwyn ceisio helpu cerddwyr a lleihau'r pwysau ar dîmau achub.

Mae adroddiadau blynyddol Tîm Achub Mynydd Llanberis yn awgrymu fod cerddwyr yn tueddu i fynd i drafferthion yn yr un mannau ar yr Wyddfa.

Nawr yn dilyn trafodaethau manwl gyda grwpiau mynydda lleol mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu gosod meini mewn ambell fan ar y 6 llwybr i'r copa. Bydd enw'r llwybr wedi ei ysgythru ar wyneb y maen.

Bydd y meini cyntaf yn cael eu gosod ar waelod y llwybrau i fyny'r Wyddfa. Y bwriad wedyn yw gosod rhagor o feini mewn llefydd ble mae cerddwyr wedi cael trafferthion.

Yn y gorffennol, mae nifer o gerddwyr wedi drysu rhwng llwybrau Llwybr Cwellyn a Llwybr Llanberis ac yna'n mynd ar goll.

Am resymau diogelwch yn unig, bydd meini nodi Bwlch y Moch a Chrib Coch er mwyn annog pobl i beidio â mentro'r ffordd honno os nad ydyn nhw yn gerddwyr profiadol iawn.

Bydd maen ar gopa'r Wyddfa hefyd i nodi man cychwyn Llwybr Watkin.

Man arall fydd yn cael ei nodi ydi Bwlch y Saethau gan fod pobl yn aml yn dod i lawr y mynydd y ffordd beryglus honno mewn camgymeriad.

Dywedodd Mair Huws, Pennaeth Wardeiniaid a Mynediad Awdurdod y Parc Cenedlaethol mai'r nod oedd rhoi gwybodaeth bwrpasol i gerddwyr mewn ffordd gynaliadwy:

"Drwy osod y meini fel hyn, ein gobaith yw ein bod yn creu cyn lleied o effaith ar dirwedd a naws y mynydd ag y bo modd, gan annog cerddwyr i fod yn ddiogel a chyfrifol ar yr un pryd."

Straeon perthnasol