7,000 yn llai yn ymweld â maes yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 7,000 yn llai o ymwelwyr ar y maes ddydd Llun i gymharu gyda'r un diwrnod y llynedd

Roedd dros 7,000 yn llai o ymwelwyr wedi dod i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro ar y dydd Llun cyntaf nag oedd yr un diwrnod yng Nglynllifon yn 2012.

Dim ond 16,689 o ymwelwyr ddaeth i'r gwynt a'r glaw ar y maes ar 27 Mai 2013, o gymharu â 23,913 ddaeth ar y dydd Llun cyntaf i eisteddfod Eryri.

'Digon hapus'

Ond yn ôl cyfarwyddwr yr Urdd, Aled Siôn, maen nhw fel trefnwyr yn "ddigon hapus" â'r ffigyrau ymweld, ag ystyried y glaw mawr ddaeth i fedyddio diwrnod cyntaf yr ŵyl ar faes fferm Cilwendeg ger Boncath.

"Mae'n llai na beth oedd yn Eryri ond wrth gwrs roedd niferoedd mawr Eryri ar y dydd Llun llynedd wedi achosi problem i ni o ran traffig," meddai.

Problem fwyaf yr eisteddfod honno oedd y tagfeydd maith, a'r rhai ddewisodd droi'n ôl yn hytrach na cheisio trechu'r traffig i gyrraedd y maes.

Y glaw yn amharu

Pobl leol ddewisodd beidio â mentro trwy'r cawodydd diddiwedd a'r gwyntoedd cryfion i weld y cystadlu meddai Mr Siôn.

"Mae wedi bod yn bwrw glaw a 'da ni'n rhagdybio yn amlwg bod nifer o bobl leol fydde wedi dod heddi' ddim wedi dod ond wrth gwrs mae'r rhagolygon yn edrych yn well ar gyfer gweddill yr wythnos.

"Wrth gwrs mae'n neis cael mwy ond o dan yr amgylchiadau - ac mi wnaeth hi fwrw glaw am ddwy, dair awr yn solid - ar y cyfan ry'n ni'n ddigon hapus.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd ansawdd y caeau wedi dirywio erbyn diwedd y diwrnod

"Mae'r llwyfan 'di bod ar amser, mae'r rhagbrofion 'di mynd yn iawn, dim trafferthion traffig ac yn y blaen, felly hapus iawn."

Fe adawodd nifer o ymwelwyr y maes yn gynnar oherwydd y glaw am eu bod yn pryderu am ansawdd caeau'r meysydd parcio.

Roedd y caeau wedi troi yn fwdlyd oherwydd y tywydd gyda'r swyddogion yn rheoli y ffordd yr oedd pobl yn mynd gyda'u ceir er mwyn cyfyngu ar y niwed i'r caeau.

Cafwyd ffigyrau siomedig ar ddiwrnod lle cyhoeddodd gweithgor ar ddyfodol Eisteddfod yr Urdd adroddiad interim gyda rhai o'u hargymhellion ar sut i gynyddu nifer ymwelwyr â'r maes o 20,000.

Un awgrym a gafwyd yn y cyfarfod i lansio'r adroddiad ar y maes oedd sicrhau bod popeth o dan do, i atal problemau gyda'r tywydd.