Bwrw ymlaen gyda'r llinell gymorth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Gweinidog Iechyd yn credu mai un ffordd i ddelio gyda'r rhestrau aros yw'r llinell gymorth newydd

Mi fydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen gyda'i chynlluniau i gynnig llinell gymorth i gleifion er bod yna broblemau wedi bod gyda'r gwasanaeth yn Lloegr.

Bydd 111 yn disodli'r NHS Direct gyda'r nod o rhoi cymorth brys i bobl.

Mae'r Llywodraeth yn gobeithio bydd hyn yn lleihau'r rhestrau aros yn yr unedau brys mewn ysbytai.

Mae yna feirniadaeth wedi bod am y rhestrau yng Nghymru yn y gorffennol a mis diwethaf fe ysgrifennodd ymgynghorwyr iechyd at y Gweinidog Iechyd yn lleisio eu pryderon.

Roedden nhw yn dweud eu bod nhw'n gorfod trin gormod o bobl a bod iechyd cleifion mewn perygl oherwydd prinder gwlâu.

111

Un ateb i'r broblem yn nhyb Mark Drakeford yw'r llinell gymorth newydd yma. Y bwriad yw y bydd pobl yn medru cael eu rhoi mewn cysylltiad gyda nifer o wasanaethau eraill boed yn feddyg teulu, nyrs ac yn y pendraw gofal cymdeithasol hefyd pan nad yw sefyllfa'r claf yn un o argyfwng.

Cafodd y gwasanaeth ei lansio yn Lloegr ym mis Ebrill ond mae adroddiadau bod dim digon o bobl wedi bod ar gael i ateb y galwadau ffon a bod unigolion wedi cael trafferth cysylltu. Canlyniad hyn oedd bod mwy o bobl yn mynd i'r unedau brys.

Dywed y gwasanaeth iechyd yn Lloegr bod na welliannau wedi ei gwneud erbyn hyn.

Barn y BMA

Dywedodd y Doctor Phil White o gymdeithas meddygon y BMA ar y Post Cyntaf bore Mawrth: "Mae angen ryw fath o wasanaeth sydd ddim yn ddibynnol ar rhif 999 achos os ydych chi yn ffonio'r 999 mae'n meddwl bod rhaid i'r gwasanaethau brys ddanfon rhywun allan atoch chi.

Felly mae'r syniad yn un iawn ond beth sydd yn bwysig yw ei gynllunio fo yn ddigon da fel bod ni ddim yn cael y trafferthion sydd wedi digwydd yn Lloegr."

Mae'n dweud bod angen i'r gwasanaeth newydd weithio ar lefel lleol, 'efo pobl sydd yn deall eu cymunedau'.

Gwasanaeth saff

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud y byddan nhw yn dysgu gwersi o'r ffordd y cafodd y llinell ei gweithredu dros y dŵr ac y byddan nhw yn gweithio gydag arbenigwyr yn y maes i wneud yn siŵr bod 111 yn wasanaeth saff a dibynadwy.

Bydd y Gweinidog Iechyd yn derbyn argymhellion ynglŷn â sut yn union y dylai y gwasanaeth newydd gael ei ddarparu yn hwyrach yn yr haf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol