Yr Urdd am ddenu 20,000 yn fwy i'r Maes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun, Nic Parry sydd wedi bod yn cadeirio'r gweithgor

Mae gweithgor sefydlwyd er mwyn paratoi at ddathlu canmlwyddiant Eisteddfod yr Urdd yn 2022 wedi gosod nod o ddenu 20,000 yn fwy o ymwelwyr i'r maes.

Yr argymhelliad yw gwneud y maes yn fwy apelgar, gyda syniadau fel pabell dechnoleg i ddangos sut mae defnyddio technoleg fodern yn hwylus trwy gyfrwng y Gymraeg, a chynnig tocynnau am ddim i gystadleuwyr eisteddfodau cylch.

Penderfynodd bwrdd yr Eisteddfod gynnal adolygiad o'r wŷl y llynedd, wrth iddi ddathlu ei 90 mlwyddiant.

Roedd y gwaith ymchwil yn cynnwys cyfarfodydd grwpiau ffocws, grwpiau cwsmer, cyfweliadau, a holiaduron gydag ystod eang o gwsmeriaid yr Eisteddfod, boed yn gystadleuwyr, yn athrawon neu yn hyfforddwyr.

Ymateb positif

Y Barnwr Nic Parry fu'n cadeirio'r gweithgor, a mynnodd bod yr Urdd yn dechrau o "sefyllfa o gryfder" wrth fynd ati i ystyried ei dyfodol.

"Y bwriad oedd meddwl o flaen llaw sut allwn ni gael Eisteddfod ddelfrydol adeg y canmlwyddiant.

Disgrifiad, Kate Crockett yn holi Nic Parry ar y Post Cyntaf

"Mae hwn yn weithgor sydd wedi cael ei sefydlu er mwyn cryfhau'r hyn sydd eisoes yn gryf."

Dechreuodd y gwaith gyda holi eisteddfodwyr yr Urdd yng Nglynllifon yn 2012.

Er ei bod hi'n eisteddfod wleb, wedi ei llesteirio gan broblemau traffig, dywedodd Mr Parry bod yr ymateb wedi bod yn hynod bositif.

20,000 yn fwy

"Ar waethaf pob storm a phob dilyw, roedd y bobl holon ni yn ifanc ac yn hen, fwy neu lai yn unfryd unfarn iddi fod yn steddfod grêt," meddai.

"Ond nid da lle gellir gwell.... Rydym ni eisiau gweld 20,000 yn fwy o bobl yn dod trwy'r gatie."

I ychwanegu at y 100,000 sy'n dod i'r ŵyl yn flynyddol yn barod, mae'r gweithgor wedi cynnig "y syniadau mwyaf dramatig" yn ôl Mr Parry.

Dywedodd mai profiad y rhai sy'n methu ag ennill y safle cyntaf neu ail yn y gylch o'r eisteddfod yw ystafell ragbrawf mewn ysgol leol.

"Dydyn nhw ddim yn cael dod i'r pinacl," meddai.

"Rydan ni'n sôn am ddegau o filoedd o docynnau, cyfle am nawdd," meddai, gan ddangos bod y gweithgor yn deall bod rhai o'r awgrymiadau yn golygu dod o hyd i fwy o gyllid.

Denu dysgwyr

Awgrym arall yw denu cwmnïau mawr byd technoleg i'r maes i ddangos sut i ddefnyddio eu hoffer trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Syniad gan y bobl ifanc oedd cael pafiliwn technoleg, ystyried o bosib cael Apple neu Google i noddi'r babell a gweithio efo rheiny yn y Gymraeg," meddai Mr Parry.

Ond yr "her fwyaf" yw cynnwys dysgwyr sy'n oedolion yn y rhialtwch.

"Yma, maen nhw'n dod fel rhieni i blant.

"Beth sydd yma iddyn nhw? Mae'n her rydym ni'n dal i geisio cael yr ateb iddo."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol