Eisteddfod yr Urdd yn dechrau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunBydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos

Mae Eisteddfod yr Urdd yn dechrau ym Moncath, Sir Benfro, ddydd Llun.

Disgwylir 100,000 o ymwelwyr i Faes Eisteddfod yr Urdd 2013 ar gaeau fferm a pharc Cilwendeg.

Roedd cyngerdd agoriadol nos Sul gyda Connie Fisher, Rhys Meirion ac Elin Fflur yn cymryd rhan.

Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau fel canu, dawnsio a pherfformio.

Rhain yw'r gorau o 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru.

'Diolch'

Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae'r gefnogaeth a'r brwdfrydedd yn lleol tuag at yr Eisteddfod wedi bod yn wych, a hoffwn ddiolch am yr holl waith sydd wedi ei wneud yn wirfoddol yn yr ardal."

Dywedodd Jamie Adams, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: "Ar ran pobl Sir Benfro, hoffwn groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i'n sir hardd - er y dylwn i ddweud croeso nôl gan i'r Eisteddfod ymweld â'r un safle yn 1995.

"Er nad yw yn ddaearyddol yng nghanol Sir Benfro, gellir dweud fod yr Eisteddfod yng nghadarnle y sir o ran yr iaith Gymraeg, ei hanes a'i diwylliant.

"Rydym yn enwog am ein croeso cynnes a bydd hynny yn sicr yn wir ar gyfer ymwelwyr â'r Eisteddfod yr wythnos hon."

'Teimlad braf'

Dywedodd Emyr Phillips, Cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol: "Ar ôl bron i ddwy flynedd o weithgareddau yn lleol yn codi arian ac ymwybyddiaeth o'r Eisteddfod, mae'n deimlad braf a chyffrous iawn gweld y Maes yn barod i groesawu pawb."

Bydd pump enillydd yn y Pafiliwn yn cael gwahoddiad eto eleni i Disneyland Paris i berfformio yn yr ŵyl Gymreig ym mis Mawrth.

Y cystadlaethau fydd yn gymwys ar gyfer y daith i Disneyland fydd Cystadleuaeth 165 Unawd Bl 2 ac iau, Cystadleuaeth 166 Unawd Bl 3 a 4, Cystadleuaeth 198 Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau, Cystadleuaeth 268 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau, a Chystadleuaeth 363 Unawd Sioe Gerdd Bl 10 ac o dan 19 oed.

Yn ogystal â'r cystadlu yn y Pafiliwn bydd tua 200 o stondinau lliwgar ar y Maes ac ystod o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan, o feiciau modur, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw a sioeau plant gyda chymeriadau teledu.

Lleoliad

Bydd arwyddion melyn ar y prif ffyrdd i ddangos y ffordd at y Maes sydd oddi ar y B4332 rhwng Boncath a Chenarth, tua 8 milltir o Aberteifi.

Mae mwy o wybodaeth am sut i gyrraedd ar wefan yr Urdd, yma.

Teledu, radio ac arlein

Bydd BBC Radio Cymru yn darlledu o'r ŵyl drwy gydol yr wythnos a bydd modd gweld y straeon a'r newyddion diweddaraf o'r maes ar wefan bbc.co.uk/cymru.

Bydd S4C yn dangos cystadlu'r dydd a'r nos yn fyw ar y teledu ac am y tro cyntaf, mae gwasanaeth botwm coch i'r di-Gymraeg.

Bydd holl ganlyniadau'r cystadlu yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr Urdd.