Woolwich: Arestio tri arall

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llawer o dystion i’r ymosodiad yn Woolwich, Llundain

Nos Sadwrn yn Llundain cafodd tri arall eu harestio oherwydd yr ymchwiliad i lofruddiaeth milwr.

Dywedodd Heddlu Llundain fod y dynion 21, 24 a 28 oed wedi eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio.

Cafodd gwn Taser ei ddefnyddio wrth arestio dau.

Cafodd Lee Rigby, 25 oed o Fanceinion, ei ladd ger Barics Woolwich yn Llundain ddydd Mercher.

Sefydlog

Mae dau gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddio yn dal i fod mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Saethodd yr heddlu Michael Adebolajo, 28 oed, a Michael Adebowale, 22 oed.

Mae dyn 29 oed gafodd ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Ac mae dwy fenyw 29 a 31 oed, gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynlwynio i lofruddio, wedi cael eu rhyddhau heb gyhuddiad.

162 o alwadau

Ddydd Sadwrn honnodd elusen fod llawer mwy o ddigwyddiadau yn erbyn Moslemiaid ers i filwr gael ei lofruddio.

Dywedodd elusen Faith Matters, sy'n rhedeg llinell gymorth, eu bod wedi derbyn 162 o alwadau ers yr ymosodiad ddydd Mercher.

Disgrifiad o’r llun,
Bu teulu Lee Rigby yn rhoi teyrngedau iddo mewn cynhadledd newyddion emosiynol

Cyn hynny, meddai, roedden nhw'n derbyn chwe galwad y dydd.

Dywedodd cyfarwyddwr yr elusen Fiyaz Mughal fod y digwyddiadau'n cynnwys ymosodiadau ar fosgiau, graffiti, a sarhau.

'Pryder'

"Yr hyn sy'n achosi pryder yw eu bod yn dod o bob rhan o'r wlad.

"Mae rhai ohonyn nhw'n ymosodol, yn ymosodol iawn ...

"Ac mae 'na lawer yn digwydd ar-lein sy'n awgrymu bod rhywfaint o gydlynu ymosodiadau yn erbyn sefydliadau neu leoedd lle mae Moslemiaid yn ymgasglu."

Yn y cyfamser, mae nifer o bobl wedi eu cyhuddo wedi i sylwadau gael eu gwneud ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhain yn cynnwys dyn 22 oed o Lincoln, dyn 28 oed o Lundain, menyw 23 oed o Southsea, a dyn 19 oed o Woking.

Cafodd tri dyn, dau o Gateshead ac un o Stockton eu harestio ar amheuaeth o adael negeseuon hiliol ar wefannnau cyn protest yr English Defence League yn Newcastle.

Straeon perthnasol