Cadeirlan: Anelu at £300,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gadeirlan ei hailadeiladu wedi i Edward y Cynta ei dinistrio

Mae Cadeirlan Llanelwy yn anelu at godi £300,000 ar gyfer estyniad newydd.

Hyd yn hyn maen nhw wedi codi £30,000.

Eisoes mae arweinwyr eglwysig wedi cael caniatâd cynllunio oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych.

Ond cyn codi'r estyniad bydd angen i archeolegwyr gloddio oherwydd y gred yw bod dau esgob wedi eu claddu gerllaw.

'Yn gydnaws'

Dywedodd y deon, y Parchedig Nigel Williams, y byddai unrhyw waith yn "gydnaws â hanes yr eglwys gadeiriol" sy'n dyddio'n ôl, medd rhai, i 560 OC.

Fe allai'r gwaith adeiladu, meddai, ddechrau'r flwyddyn nesa'.

Cafodd yr eglwys ei hailadeiladu yn y drydedd ganrif ar ddeg wedi i Edward y Cyntaf ei dinistrio.

Wedyn milwyr Glyndwr ddifrododd yr adeilad cyn iddo gael ei adfer yn ail hanner y bymthegfed ganrif.

Straeon perthnasol