Elusen: 'Mwy o ddigwyddiadau yn erbyn Moslemiaid'

  • Cyhoeddwyd
Teulu Lee Rigby
Disgrifiad o’r llun,
Bu teulu Lee Rigby yn rhoi teyrngedau iddo mewn cynhadledd newyddion emosiynol

Mae elusen wedi honni bod llawer mwy o ddigwyddiadau yn erbyn Moslemiaid ers i filwr gael ei lofruddio.

Dywedodd elusen Faith Matters, sy'n rhedeg llinell gymorth, eu bod wedi derbyn 162 o alwadau ers yr ymosodiad ddydd Mercher.

Cyn hynny, meddai, roedden nhw'n derbyn chwe galwad y dydd.

Dywedodd cyfarwyddwr yr elusen Fiyaz Mughal fod y digwyddiadau'n cynnwys ymosodiadau ar fosgiau, graffiti, a sarhau.

'Pryder'

"Yr hyn sy'n achosi pryder yw eu bod yn dod o bob rhan o'r wlad.

"Mae rhai ohonyn nhw'n ymosodol, yn ymosodol iawn ...

"Ac mae 'na lawer yn digwydd ar-lein sy'n awgrymu bod rhywfaint o gydlynu ymosodiadau yn erbyn sefydliadau neu leoedd lle mae Moslemiaid yn ymgasglu."

Yn y cyfamser, mae nifer o bobl wedi eu cyhuddo wedi i sylwadau gael eu gwneud ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhain yn cynnwys dyn 22 oed o Lincoln, dyn 28 oed o Lundain, menyw 23 oed o Southsea, a dyn 19 oed o Woking.

Cafodd tri dyn, dau o Gateshead ac un o Stockton eu harestio ar amheuaeth o adael negeseuon hiliol ar wefannnau cyn protest yr English Defence League yn Newcastle.

Cynnig swydd

Cafodd Lee Rigby, 25 oed o Fanceinion, ei ladd ger Barics Woolwich yn Llundain.

Ynghynt roedd honiadau bod MI5 wedi cynnig swydd i Michael Adebolajo, un o'r ddau gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddio'r milwr yn Llundain.

Nos Wener dywedodd ei ffrind Abu Nusaybah wrth raglen Newsnight fod y gwasanaeth diogelwch wedi ceisio recriwtio Mr Adebolajo chwe mis yn ôl ond ei fod wedi gwrthod y cais.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Abu Nusaybah ei arestio nos Wener

Dywedodd y BBC nad oedd modd cadarnhau hyn gyda ffynonellau yn Whitehall.

Fe gafodd Mr Nusaybah, 31 oed, ei arestio yn fuan ar ôl y cyfweliad, am 9.30pm.

Troseddau terfysgol

Dywedodd Heddlu Llundain ei fod wedi ei arestio ar amheuaeth o gyflawni troseddau terfysgol ond nad oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â llofruddio'r milwr.

Y dyn arall gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio yw Michael Adebowale ac mae'r ddau mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty wedi i'r heddlu eu saethu.

Ddydd Gwener rhoddodd teulu'r milwr Lee Rigby deyrnged iddo mewn cynhadledd newyddion.

Dywedodd ei wraig Rebecca yng nghynhadledd y wasg: "Rwy'n caru Lee ac mi fydda i am byth. Dw i'n falch i fod yn wraig iddo.

Breuddwyd

"Roedd yn dad ffyddlon i'n mab ni Jack ac fe fydd y ddau ohonon ni yn gweld ei eisiau."

Ychwanegodd ei lys-dad Ian Rigby ei fod yn ddyn oedd yn caru pobl ac mai ei freuddwyd oedd ymuno gyda'r fyddin.

Fe wnaeth Courtney ac Amy eu chwiorydd ifanca' sgrifennu hwn ar gyfer Lee:

Cysga yn dawel, Lee. Roedden ni yn dy garu di gymaint â doeddet ti ddim yn haeddu hyn.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lee Rigby yn 25 oed

Fe wnes ti ymladd dros dy wlad a gwneud hynny yn dda. Mi fyddi di wastad yn arwr i ni.

Rydyn ni jyst yn drist dy fod ti wedi ein gadael ni mor ifanc. Rydyn ni yn dy garu di, Lee. Nos da.

Dywedodd Heddlu Llundain bod dwy fenyw gafodd eu harestio ddydd Iau fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth y milwr yn Woolwich wedi cael eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Mae dyn arall gafodd ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio yn parhau yn y ddalfa.