Y frech goch: Sesiynau galw heibio ola'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Iechyd Cyhoeddus Cymru: 33,000 o blant na phobl ifanc ddim wedi cael y brechiad MMR.

Mae'r sesiynau galw heibio ola' yn cael eu cynnal wrth i swyddogion awgrymu bod achosion newydd y frech goch yn arafu.

Ym Mhowys mae'r sesiynau yn adran cleifion allanol Ysbyty Aberhonddu ac Ysbyty'r Drenewydd tan 2.30pm.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhybuddio nad yw 33,000 o blant na phobl ifanc wedi cael y brechiad MMR.

Dywedodd Dr Meirion Evans: "Mae gostyngiad cyflym yn nifer yr achosion yn adlewyrchu'r ffaith fod cymaint wedi cael eu brechu.

'Pryderon'

"Ond mae pryderon y gall y clefyd amlygu ei hun mewn ardaloedd eraill."

Roedd nifer o achosion wedi bod yng Ngwent, meddai, ond awgrym bod yr awdurdodau ar fin eu rheoli.

"Gan fod hanner tymor yr wythnos nesa' bydd llai o gyswllt rhwng plant."

Hyd yn hyn mae 60,000 o frechiadau wedi cael eu rhoi oherwydd y gyfres o achosion yn ardal Abertawe a Phowys.

Bydd modd cael brechiad wrth drefnu â meddyg teulu.

1,136

Y cyfanswm o achosion erbyn hyn yw 1,136, cynnydd o 10 o fewn ychydig o ddyddiau.

Dim ond 19 o achosion oedd yng Nghymru yn 2011.

Daeth sesiynau brechu i ben yn holl ysgolion uwchradd Cymru - a rhai ysgolion cynradd - ddydd Gwener.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 8,618 wedi cael eu brechu.

Straeon perthnasol