Tân mewn carafan: Llosgiadau

Cyhoeddwyd

Mae dyn 40 oed yn yr ysbyty wedi iddo gael llosgiadau yn ei garafan fore Sadwrn.

Dinistriwyd y garafan.

Cafodd diffoddwyr o'r Bala eu galw i Faes Carafanau Cefnddwysarn am 7.51am.

Cafodd y dyn losgiadau ar ei ddwylo a'i frest wedi i wresogydd droi drosodd.

Aed â'i bartner 34 oed, eu plant chwe mis, dwy, pump, chwech ac 13 oed i'r ysbyty oherwydd effeithiau anadlu mwg.