Honiad bod 'MI5 wedi cynnig swydd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu teulu Lee Rigby yn rhoi teyrngedau iddo mewn cynhadledd newyddion emosiynol

Mae 'na honiad bod MI5 wedi cynnig swydd i Michael Adebolajo, un o'r ddau gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddio milwr yn Llundain.

Nos Wener dywedodd ei ffrind Abu Nusaybah wrth raglen Newsnight fod y gwasanaeth diogelwch wedi ceisio recriwtio Mr Adebolajo chwe mis yn ôl ond ei fod wedi gwrthod y cais.

Dywedodd y BBC nad oedd modd cadarnhau hyn gyda ffynonellau yn Whitehall.

Fe gafodd Mr Nusaybah, 31 oed, ei arestio yn fuan ar ôl y cyfweliad, am 9.30pm.

Troseddau terfysgol

Dywedodd Heddlu Llundain ei fod wedi ei arestio ar amheuaeth o gyflawni troseddau terfysgol ond nad oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â llofruddio'r milwr.

Ddydd Gwener rhoddodd teulu'r milwr Lee Rigby deyrnged iddo mewn cynhadledd newyddion.

Roedd yn aelod o Ail Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr ac fe gafodd ei ladd mewn ymosodiad ddydd Mercher.

Roedd y milwr 25 oed o Fanceinion yn ŵr ac yn dad i blentyn ifanc.

Dywedodd ei wraig Rebecca yng nghynhadledd y wasg: "Rwy'n caru Lee ac mi fydda i am byth. Dw i'n falch i fod yn wraig iddo.

Breuddwyd

"Roedd yn dad ffyddlon i'n mab ni Jack ac fe fydd y ddau ohonon ni yn gweld ei eisiau."

Ychwanegodd ei lys-dad Ian Rigby ei fod yn ddyn oedd yn caru pobl ac mai ei freuddwyd oedd ymuno gyda'r fyddin.

"Fe wnaeth Courtney ac Amy eu chwiorydd ifanca' sgrifennu hwn ar gyfer Lee - Cysga yn dawel, Lee. Roedden ni yn dy garu di gymaint â doeddet ti ddim yn haeddu hyn.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lee Rigby yn 25 oed

"Fe wnes ti ymladd dros dy wlad a gwneud hynny yn dda. Mi fyddi di wastad yn arwr i ni.

"Rydyn ni jyst yn drist dy fod ti wedi ein gadael ni mor ifanc. Rydyn ni yn dy garu di, Lee. Nos da."

Rhyddhau

Y dyn arall gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio yw Michael Adebowale ac mae'r ddau mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty wedi i'r heddlu eu saethu.

Dywedodd Heddlu Llundain bod dwy fenyw gafodd eu harestio ddydd Iau fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth y milwr yn Woolwich wedi cael eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Mae dyn arall gafodd ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio yn parhau yn y ddalfa.

Straeon perthnasol