Beiciwr wedi marw ar Bont Hafren

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae ail bont Hafren, yr M48, ar gau yn llwyr tua'r dwyrain

Mae gyrrwr beic modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar Bont Hafren sydd wedi cau'r M4 i gyfeiriad y dwyrain.

Roedd y dyn wedi marw yn y fan a'r lle yn dilyn y gwrthdrawiad ddigwyddodd am 5:50pm, medd Heddlu Gwent.

Roedd y ffordd gyfan ar gau am gyfnod, ond mae'r ffordd tua'r gorllewin bellach weid ailagor.

Roedd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd hen Bont Hafren, yr M48, ond roedd un lon i'r ddau gyfeiriad ar gau ar y bont honno hefyd oherwydd gwyntoedd cryfion.

Roedd yr adroddiadau cyntaf o'r digwyddiad yn dweud bod sawl cerbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad, ond mewn datganiad dywedodd Heddlu Gwent mai un cerbyd - y beic modur - oedd yr unig gerbyd mewn gwirionedd.

"Mae'r gwasanaethau brys yn parhau ar y safle wrth i'r ymchwiliad i'r digwyddiad fynd rhagddo," medd y datganiad.