Dyn yn pledio'n euog i ddynladdiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Karina Menzies yn y digwyddiad yn Nhrelài ym mis Hydref y llynedd

Mae dyn wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll yn dilyn achosion o daro a ffoi yng Nghaerdydd fis Hydref diwethaf.

Mae Matthew Tvrdon hefyd wedi cyfadde' saith cyhuddiad o geisio llofruddio a chyhuddiad o yrru'n beryglus.

Plediodd yn ddieuog i lofruddiaeth, ac yn ddieuog i chwe chyhuddiad o geisio llofruddio.

Bu farw Karina Menzies yn y digwyddiad y llynedd ac fe gafodd 13 o bobl eraill eu hanafu mewn cyfres o wrthdrawiadau ar Hydref 19, 2012.

Mae'r diffynnydd yn wynebu cyfanswm o 32 o gyhuddiadau, gan gynnwys bwriadu achosi niwed corfforol a bwriadu achosi niwed corfforol difrifol.

Dywedodd ei fargyfreithiwr wrth Lys y Goron Caerdydd fod ei gleient yn diodde' o sgitsoffrenia paranoiaidd.

Bydd y llys nawr yn ymgynghori gyda holl deuluoedd y ddioddefwyr yn yr achos hwn, ac fe fydd ganddyn nhw saith niwrnod i ymateb.

Fe fydd modd cael gwybod adeg hynny os yw ple'r diffynnydd ar bob cyhuddiad yn dderbyniol i'r llys.

Straeon perthnasol