Dargyfeirio awyren: Arestio dau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, The plane was diverted from Manchester to Stansted

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o beryglu awyren deithwyr wedi i ddwy jet yr Awyrlu gael eu danfon i hebrwng awyren oedd yn teithio o Bacistan i'r DU.

Aeth yr heddlu ar fwrdd yr awyren Pakistan International Airlines (PIA) rhif PK709 pan laniodd ym Maes Awyr Stansted.

Roedd yn teithio i Fanceinion yn wreiddiol.

Dywedodd Heddlu Essex fod y ddau'n 30 a 41 oed.

Does dim cadarnhad beth ddigwyddodd ar fwrdd yr awyren ond mae PIA wedi dweud bod yr holl deithwyr yn ddiogel.

Gadawodd yr awyren ddinas Lahore ac roedd i fod i lanio ym Manceinion am 2:00pm ddydd Gwener.

Bygythiadau

Yn ôl Gohebydd Amddiffyn y BBC, Jonathan Beale, roedd awgrymiadau fod bygythiadau ar fwrdd yr awyren, rhyw fath o arf neu fom, ond nid yw hyn wedi cael ei gadarnhau.

Ond mae un teithiwr wedi dweud wrth y BBC fod y peilot wedi dweud wrth y teithwyr bod bygythiadau wedi cael eu gwneud.

Dywedodd teithiwr arall fod dau ddyn wedi ceisio fwy nag unwaith sicrhau mynediad i gaban y peilot.

Dywedodd Maes Awyr Stansted fod y peilot wedi dweud wrth yr awdurdodau am y digwyddiad.

308

Yn ôl PIA, roedd 308 o bobl ar fwrdd yr awyren, ynghyd â 14 aelod o'r criw.

Dywedodd llefarydd o'r Weinyddiaeth Amddiffyn fod jetiau Typhoon yn medru mynd yn gyflym i ddigwyddiad lle mae peilot awyren deithwyr yn anfon neges o berygl.

Dywedodd arbenigwr diogelwch awyr wrth y BBC nad oedd hynny'n anarferol ynddo'i hun ond bod y ffaith fod hynny wedi digwydd pan oedd yr awyren o fewn 10 munud i lanio yn awgrymu'n gryf bod digwyddiad difrifol iawn ar yr awyren.