Woolwich: Teulu yn torri calonnau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu teulu Lee Rigby yn rhoi teyrngedau iddo mewn cynhadledd newyddion emosiynol

Mae teulu Lee Rigby wedi rhoi teyrnged iddo mewn cynhadledd newyddion.

Roedd yn aelod o Ail Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr ac fe gafodd ei ladd mewn ymosodiad ar stryd yn Llundain ddydd Mercher.

Roedd y milwr 25 oed o Fanceinion yn ŵr ac yn dad i blentyn ifanc ac wedi ymladd yn Afghanistan.

Dywedodd ei wraig yng nghynhadledd y wasg: "Rwy'n caru Lee ac mi fydda i am byth. Dw i'n falch i fod yn wraig iddo.

Breuddwyd

"Roedd yn dad ffyddlon i'n mab ni Jack ac fe fydd y ddau ohonon ni yn gweld ei eisiau."

Ychwanegodd ei lys-dad Ian Rigby ei fod yn ddyn oedd yn caru pobl ac mai ei freuddwyd oedd ymuno gyda'r fyddin.

"Fe wnaeth Courtney ac Amy eu chwiorydd ifanca' sgrifennu hwn ar gyfer Lee - Cysga yn dawel, Lee. Roedden ni yn dy garu di gymaint â doeddet ti ddim yn haeddu hyn.

Disgrifiad o’r llun, Roedd Lee Rigby yn 25 oed

"Fe wnes ti ymladd dros dy wlad a gwneud hynny yn dda. Mi fyddi di wastad yn arwr i ni.

"Rydyn ni jyst yn drist dy fod ti wedi ein gadael ni mor ifanc. Rydyn ni yn dy garu di, Lee. Nos da."

Michael Adebolajo a Michael Adebowale yw'r ddau sydd wedi cael eu harestio ac maen nhw mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty wedi i'r heddlu eu saethu.

Rhyddhau

Dywedodd Heddlu Llundain bod dwy fenyw gafodd eu harestio ddydd Iau fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth y milwr yn Woolwich wedi cael eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Mae dyn arall gafodd ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio yn parhau yn y ddalfa.

Yn y cyfamser, mae arweinwyr Cristnogol a Moslemaidd wedi uno i gondemnio llofruddiaeth Lee Rigby.

Dywedodd Dr Shuja Shafi, Dirprwy Arweinydd Cyngor Moslemaidd Prydain, ei bod yn bwysig dangos undod wedi digwyddiad o'r fath.

Pryder

Roedd natur yr ymosodiad, meddai, a'r diffyg rhybudd yn destun pryder.

"Mae angen ystyried yn ddwys iawn beth y gallwn ni ei wneud am y peth," meddai.

Dywedodd Archesgob Caergaint, y Parchedicaf Justin Welby: "Cawsom i gyd ein ffieiddio gan lofruddiaeth greulon Lee Rigby yn Woolwich.

"Hoffwn gydnabod ymateb ein heglwysi, mosgiau a grwpiau ffydd eraill a grwpiau sifil ynghyd ag ymdrechion unigolion dewr sydd wedi gwneud cymaint i ddod â'n cymunedau at ei gilydd ar adeg fel hon."

Ar draws Llundain mae 1,200 o blismyn ychwanegol ar ddyletswydd.

'Yn falch'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y byddai'r digwyddiad yn cael ei gondemnio gan gymunedau ar draws Cymru.

"Fel cadeirydd y Fforwm Cymunedau Ffydd, rwy'n falch fod Cymru'n wlad amlddiwylliannol sy'n mwynhau'r profiadau a'r egni y mae hynny'n ei roi i'n gwlad.

"Nid dyma'r amser i bwyntio bys ... ond amser i adeiladu ar undod cryf ein cymunedau a herio hanfod yr ymosodiadau barbaraidd hyn."gedau iddo mewn cynhadledd newyddion ddydd Gwener.

Straeon perthnasol