Cam nesaf cynllun fferm wynt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Dywed cwmni RWE npower renewables y gallai'r tyrbinau gyflenwi ynni i dros 40,000 o gartrefi

Mae Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth y DU yn archwilio cynlluniau i godi 32 o dyrbinau gwynt mewn coedwig yn Sir Ddinbych.

Mae swyddogion yn gwahodd grwpiau sy'n erbyn y datblygiad a grwpiau eraill â diddordeb i gyflwyno'u barn am y cynlluniau yng nghoedwig Clocaenog ger Rhuthun.

Cafodd y cynlluniau eu crybwyll gyntaf yn 2009 ond rhaid iddyn nhw fynd drwy sawl cam yn y broses gynllunio.

Bydd swyddogion yn paratoi adroddiad yn sgil cyfnod ymgynghori cyn i weinidogion ei ystyried.

Mae aelodau o grwp Clocaenog Yn Erbyn Tyrbinau Gwynt yn gwrthwynebu gosod mwy o dyrbinau yn yr ardal ehangach, gan ddweud eu bod am warchod y goedwig.

Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio chwe mis i gynnal ymchwiliadau, ac mae gan bobl tan Fehefin 12 i gofrestru'n ffurfiol er mwyn cael cyfle i ddweud eu dweud.

Mae'r arolygiaeth yn asiantaeth yn Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol sy'n gyfrifol am archwiliad cyhoeddus o gynlluniau datblygu.

Dywed RWE nPower Renewables y gallai tyrbinau yn y goedwig gynhyrchu digon o ynni i gyflenwi anghenion hyd at 40,800 o gartrefi.

Mae'r cwmni wedi sefydlu gwefan bwrpasol i ddarparu'r newyddion diweddaraf ac eglurhad o'r broses fydd yn effeithio ar goedwig Clocaenog.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol