Tân: 'Mwy na 50 o ffrwydradau'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunCafodd rhai eu rhybuddio i beidio â gadael eu tai

Mae 30 o ddiffoddwyr tân wedi bod yn ymladd tân mawr mewn ffatri ym Mharc Busnes Greenfield yn Nhreffynnon, Sir y Fflint.

Cafodd y diffoddwyr eu galw am 10:32am.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod ar y safle yn ceisio atal llygredd rhag cyrraedd aber Afon Dyfrdwy.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r aber yn bwysig iawn yn amgylcheddol.

Rhwystrau

"Yn anochel, wrth delio â thanau fel hyn, bydd y dŵr y mae'r diffoddwyr yn ei ddefnyddio'n cynnwys cemegau sy'n llygru."

Dywedodd y byddai swyddogion yn gosod rhwystrau er mwyn atal unrhyw lygredd.

Ar Radio Cymru amser cinio dywedodd Elfyn Pierce Jones, perchennog lloches anifeiliaid yn Nhreffynnon: "Mae yna gymaint o ffrwydradau wedi bod yma a rŵan mae rhywbeth wedi chwythu fyny drwy'r to - rhan o'r ffatri - ac mae tameidiau ar dân yn landio ochor arall i'r lôn yn fan hyn.

"Ma' darnau wedi landio yn y dreif ... mae hi 'fath â bonfire yma, mae yna gymaint o ffrwydradau yn mynd ymlaen yma.

"Ma'n nhw wedi bod yn chwythu fyny, mae o leiaf hanner cant o ffrwydradau wedi bod yma yn yr awr ddiwethaf."

Cafodd rhai yn y cyffiniau eu symud o'u tai a chafodd y lleill rybudd i beidio â gadael eu tai.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunCafodd diffoddwyr eu galw am 10.32am

Dywedodd yr heddlu eu bod yn credu bod plastig yn un o'r sylweddau ar dân.

Mae Cyfarwyddwr Cynhyrchu Mainetti Graham Wilson wedi dweud nad oes modd eto ddweud beth oedd achos y tân.

"Mi oedd tua 100 ar y safle a chafodd pawb eu symud yn ddiogel."

Roedd "y tân sylweddol," meddai, wedi dechrau y tu allan ac wedi lledu i rai o adeiladau'r ffatri.

Yn y cyfamser, cafodd yr A548 ei chau rhwng Fflint a Phrestatyn.

Mae'r tân wedi amharu ar rai gwasanaethau trenau rhwng Caer a Chaergybi a chwmni trenau Virgin wedi dweud eu bod wedi trefnu i fysiau gludo pobl rhwng Caer a'r Rhyl.