OFCOM yn herio Comisiynydd y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae OFCOM yn dweud nad yw'r ddeddf yn golygu bod rhaid i ddarlledwyr ddarparu deunydd yn Gymraeg cyn cael trwydded

Mae'r corff sy'n rheoleiddio darlledu, OFCOM, yn bwriadu rhoi gwybod i Gomisiynydd y Gymraeg eu bod nhw'n torri eu cynllun iaith.

Y rheswm am hyn, medden nhw, yw nad yw'r ddeddf bresennol yn golygu bod rhaid i gwmnïau teledu a radio ddarlledu yn y Gymraeg cyn cael trwydded newydd.

OFCOM sy'n penderfynu pwy sy'n ennill cytundebau o fewn y byd darlledu.

Unwaith mae'r drwydded wedi ei rhoi mae gan y corff yr hawl i fynnu bod y cwmni'n cadw at amodau'r drwydded honno fel y gwnaethon nhw yn 2010 gyda'r cwmni Town and Country.

Roedd Town and Country am newid telerau trwydded Radio Ceredigion fel bod yr orsaf yn cynnig llai o raglenni Cymraeg.

Gwrthod wnaeth y rheoleiddiwr ar y pryd.

Cwestiynu

Ond mae'r rheoleiddiwr wedi dweud wrth Newyddion 9 nad oes ganddyn nhw'r grym i orfodi darlledwyr i gynnwys hyn a hyn o ddeunydd yn y Gymraeg cyn rhoi trwydded iddyn nhw.

Maen nhw hefyd wedi cwestiynu ymyrraeth y comisiynydd yn y mater.

Fe fydd y comisiynydd Meri Huws yn penderfynu a ydy OFCOM wedi torri eu cynllun iaith.

Doedd hi ddim yn fodlon gwneud cyfweliad ar gyfer y rhaglen i esbonio beth fydd y camau nesaf.

'Ystyriaeth briodol'

Doedd y Gweinidog â chyfrifoldeb dros yr iaith, Leighton Andrews, chwaith ddim yn fodlon cael ei holi.

Y llynedd dywedodd y dylai OFCOM roi "ystyriaeth briodol" i'r Gymraeg wrth wneud eu gwaith. Ond dydy hyn ddim yn gyfreithiol-rwymol.

Mae Mr Andrews wedi dweud fodd bynnag ei fod wedi hysbysu'r Adran Ddiwylliant yn San Steffan fod angen i'r Bil Cyfathrebu newydd gynnwys ymrwymiad i orsafoedd radio masnachol adlewyrchu iaith y gymuned leol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol