Grant i ddechrau'r gwaith o adfer pier Bae Colwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heritage Lottery Fund
Disgrifiad o’r llun, Mae pier Bae Colwyn yn rhestredig Gradd II

Mae cynlluniau i adfer Pier Victoria rhestredig Gradd II ym Mae Colwyn i'w gyn-ogoniant wedi derbyn hwb.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cymeradwyo cynlluniau Cyngor Sir Conwy i symud ymlaen â'i gynlluniau ar gyfer y pier gan gyfrannu £594,900 o grant datblygu.

Fel rhan o'r cynlluniau bydd pafiliwn Art Deco y pier yn cael ei ddatblygu fel canolfan ar gyfer celfyddyd, adloniant a gweithgaredd cymunedol.

Mae'r cynlluniau yn rhan o adfywiad ehangach £56m Bae Colwyn.

Dywedodd Manon Williams, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Mae'r Pier nid yn unig yn eistedd yng nghalon Bae Colwyn, ond mae ganddo hefyd le amlwg yn hanes y gyrchfan a phensaernïaeth glan y môr Cymru.

"Mae gan y prosiect, sy'n ganolog i adfywio Bae Colwyn, gefnogaeth gref gan y gymuned gyda chyfleoedd sylweddol i greu swyddi, hyfforddiant a gwirfoddoli a byddai'n darparu hwb sylweddol i'r economi leol."

Y pier oedd un o brosiectau adeiladu pier olaf cyfnod Victoria - mae wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers 2008.

Mae'r pafiliwn wedi cynnal perfformiadau gan artistiaid mor amrywiol â Morcambe and Wise, Harry Secombe ac Elvis Costello.

Mae llawer o syniadau ar gyfer adrodd hanes Bae Colwyn gan gynnwys prosiect hanes llafar dan arweiniad y gymuned, teithiau mewn gwisg a theithiau cerdded.

Syniad arall sy'n cael ei ystyried yw adfer murluniau gan yr artistiaid Eric Ravilious a Mary Adshead, y ddau yn ffigurau amlwg yn genedlaethol yn hanes celf Prydain yn yr 20fed Ganrif.

Meddai'r Cynghorydd Mike Priestley, cadeirydd Bwrdd Prosiect y Pier: "Rydym yn ddiolchgar iawn y gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri weld potensial y prosiect hwn.

"Mae eu cefnogaeth yn gam mawr ymlaen i ddyfodol y pier a'i botensial i gyfrannu i adfywiad glan y môr Bae Colwyn a'r gymuned ehangach."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol