Cwmni dur: Colledion o £780m

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth cwmni dur Tata golled o £780m yn ystod chwarter olaf y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Roedd y cwmni wedi gwneud elw o £50m yn yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd llefarydd fod y colledion yn Ewrop wedi cyfrannu i raddau helaeth at y canlyniadau gwael.

Cafodd gwerth Tata ei leihau'n sylweddol y mis diwethaf oherwydd gwerthiant yn Ewrop.

'Dirywiad'

"Y dirywiad economaidd Ewrop y llynedd effeithiodd ar y galw am ddur Ewropeaidd ...," meddai llefarydd ar ran Tata Steel Europe.

Yng Nghymru mae'r cwmni'n cyflogi mwy na 7,000.

Dywedodd Elis Roberts, Gohebydd Busnes BBC Cymru: "Doedd dim disgwyl i'r canlyniadau fod yn dda.

"Mae'r galw am ddur yn Ewrop 30% yn llai nag yr oedd bum mlynedd yn ôl.

"Ac mae'n amlwg bod Tata'n dal i deimlo hynny."

Straeon perthnasol