Woolwich: Lee Rigby o Fanceinion oedd y milwr fu farw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lee Rigby yn 25 oed

Cyhoeddwyd mai Lee Rigby o Ail Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr oedd y milwr gafodd ei ladd mewn ymosodiad ar stryd yn Llundain.

Roedd y milwr 25 oed o Fanceinion wedi ymladd yn Affganistan.

Ynghynt datgelwyd bod y gwasanaethau diogelwch yn gwybod am y ddau ddyn sy'n cael eu hamau o ladd Mr Rigby yn Woolwich.

Deellir mai dyn 28 mlwydd oed, Michael Adebolajo, oedd un ohonyn nhw.

Ysbyty

Mae yntau a dyn arall wedi eu harestio ac yn yr ysbyty wedi iddyn nhw gael eu saethu gan yr heddlu.

Mae dau arall wedi eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio.

Cafodd un dyn ei ffilmio yn dweud ei fod wedi cyflawni'r ymosodiad gan fod milwyr o Brydain yn lladd Moslemiaid bob dydd.

Dywedodd ffynonellau fod adroddiadau fod y dynion wedi bod yn rhan o "sawl ymchwiliad" dros y blynyddoedd diwethaf ond nad oedd yr awdurdodau'n credu eu bod nhw yn cynllunio ymosodiad "ddim yn anghywir".

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron: "Un o'r ffyrdd gorau o drechu terfysgaeth yw parhau â'n bywydau normal."

Dywedodd nad oedd yna gyfiawnhad o fewn Islam ar gyfer yr ymosodiad.

Ar draws Llundain mae 1,200 o blismyn ychwanegol ar ddyletswydd.

Yn ôl llygad-dystion ymosododd dau ddyn ar y milwr ger barics Woolwich. Roedden nhw'n defnyddio cyllyll ac yn gweiddi 'Allahu Akbar'.

Wedi'r ymosodiad, wnaeth y ddau ddim ymgais i ffoi, ac fe wnaethon nhw annog pobl i dynnu eu lluniau nhw a'r dyn fu farw.

'Llygad am lygad'

Mae ITV News wedi derbyn ffilm sy'n dangos un dyn yn gwneud datganiadau gwleidyddol.

Wrth ymweld â'r safle, dywedodd maer Llundain Boris Johnson y byddai'n anghywir beio naill ai Islam neu bolisi tramor Prydain.

Dywedodd Cyngor Moslemaidd Prydain Fawr: "Mae hon yn weithred wirioneddol farbaraidd sydd heb sail mewn Islam ac rydym yn ei chondemnio yn ddiamod."

Yn ôl y Gweinidog Cymunedau, y Farwnes Warsi, fe fydd yna wastad "unigolion a grwpiau sy'n ceisio defnyddio amseroedd fel hyn i'n rhannu... ond yr hyn rwy'n meddwl rydyn ni'n ei weld yn sgil y drasiedi hon yw cymunedau ffydd yn uno gyda'i gilydd ac yn dod ynghyd i gondemnio hyn."

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y byddai'r digwyddiad yn cael ei gondemnio gan gymunedau ar draws Cymru.

"Fel cadeirydd y Fforwm Cymunedau Ffydd, rwy'n falch fod Cymru'n wlad aml-ddiwylliannol sy'n mwynhau'r profiadau a'r egni y mae hynny'n ei roi i'n gwlad.

"Nid dyma'r amser i bwyntio bys ... ond amser i adeiladu ar undod cryf ein cymunedau a herio hanfod yr ymosodiadau barbaraidd hyn."

Straeon perthnasol