Cyngor o blaid gorfodi menyw i symud

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dyw Enid Jones ddim eisiau symud o Stryd Glyndŵr

Mae Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio o blaid defnyddio gorchymyn prynu gorfodol i orfodi menyw o Aberystwyth i symud o'i thŷ yn mynd yn eu blaen.

Mae Tesco a Marks and Spencer eisiau agor siopau ger Stryd Glyndŵr - ond er mwyn gwneud hynny bydd rhaid i Enid Jones symud o'i thŷ teras.

Dyw Mrs Jones ddim eisiau gadael, er bod perchnogion y rhan fwyaf o'r tai ar y stryd yn fodlon gwerthu.

Penderfynodd y datblygwyr geisio defnyddio gorchymyn prynu gorfodol (CPO) er mwyn gorfodi Mrs Jones i werthu ei thŷ.

Pleidleisiodd 25 cynghorydd o blaid, tri yn erbyn fe wnaeth bump atal eu pleidlais.

Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.

'Pwyso a mesur'

Mae Tesco a Marks and Spencer wedi arwyddo cytundeb gyda'r awdurdodau a datblygwyr er mwyn adeiladu yn y dref, ac maent yn gobeithio gweld eu siopau'n agor erbyn Rhagfyr 2016.

Maen nhw'n dweud y byddai'r datblygiad yn creu 280 o swyddi, ac mae'r cyngor o'r farn y byddai masnach yn y dref yn derbyn hwb o rwng £1.6m a £3.6m y flwyddyn.

Penderfynodd cabinet y cyngor ofyn i'r cyngor cyfan ystyried galluogi'r awdurdod lleol i ddefnyddio eu pwerau i brynu tai.

Yn ôl y cyngor byddai un tŷ ar Stryd Glyndŵr yn cael ei effeithio gan y CPO.

Dywedodd Gareth Lloyd sy'n gyfrifol am ddatblygiad economaidd ar gabinet Cyngor Ceredigion: "Mae'n rhaid i ni bwyso a mesur y pryderon yn erbyn yr enillion y datblygiad, nid yn unig yn Aberystwyth, ond ledled y sir.

"Os byddwn yn llwyddiannus yfory byddwn yn dal i drafod â'r unigolyn (Mrs Jones), ond bydd y penderfyniad terfynol ynghylch p'un ai i ddefnyddio gorchymyn prynu gorfodol neu beidio yn cael ei wneud gan weinidogion yng Nghaerdydd."

Dywedodd Enid Jones yn gynharach ym mis Mai ei bod hi'n benderfynol o beidio symud."Mae'n fater o egwyddor," meddai Mrs Jones.

"Dydw i ddim eisiau gadael fy nhŷ.

"Dwi'n cydnabod y ffaith y bydd y cyngor yn defnyddio gorchymyn prynu gorfodol ond fe wnâi eu hymladd nhw'r holl ffordd."

Yn ôl Mrs Jones mae datblygwyr wedi cynnig prynu ei thŷ neu adeiladu un newydd iddi yn ei le.

Straeon perthnasol