Glaw yn effeithio ar y criced

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Glamorgan CCC

Mae'r glaw wedi effeithio ar bedwerydd diwrnod gêm Morgannwg yn erbyn Sir Gaerlŷr ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

Roedd oedi cyn dechrau chwarae.

Cafodd bowlwyr Morgannwg ddiwrnod gwych ddydd Mercher yng Nghaerlŷr, gan ddod â batiad y tîm cartref i ben am 142.

Cyfanswm batiad cyntaf Morgannwg oedd 442 am 9 wiced.

Cafodd Sir Gaerlŷr eu gwahodd i fatio eto fore Iau, ond y tro hwn doedd pethau ddim cystal.

Llwyddodd dau fatiwr agoriadol y sir i aros ar y llain gydol y bore, ac yna fe ddaeth y glaw i ddod â chwarae i ben am y tro gyda'r sgôr ar 88 am 0 yn yr ail fatiad.

Pencampwriaeth y Siroedd - Sir Gaerlŷr v Morgannwg; Caerlŷr:-

Sgôr ddiweddaraf (amser cinio'r pedwerydd diwrnod):-

Morgannwg

Batiad cynta': 442 am 9 wiced - Allenby 138 h.f.a., Wagg 58, North 68, Goodwin 57.

Sir Gaerlŷr

Batiad cynta': 142

Ail fatiad: 133 am 1 wiced