Ynys Môn: Comisiynwyr yn gadael

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd comisiynwyr eu penodi i reoli Cyngor Sir Ynys Môn yn 2011

Mae Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd comisiynwyr yn gadael Cyngor Sir Ynys Môn ar ddiwedd mis Mai, gan ddod ag ymyrraeth Llywodraeth Cymru yn yr awdurdod i ben.

Cafodd comisiynwyr eu penodi gan y Gweinidog Llywodraeth Leol ar y pryd, Carl Sargeant, i redeg yr awdurdod ym mis Mawrth 2011 wedi cyfres o adroddiadau ac archwiliadau beirniadol iawn o'r cyngor.

Ym mis Hydref 2012, fe gafodd presenoldeb y comisiynwyr ei leihau yno, a dywedodd Mr Sargeant bod yr awdurdod wedi parhau i wella ers hynny.

Fe awgrymodd Mr Sargeant ym mis Chwefror eleni y byddai ymyrraeth y comisiynwyr yn gorffen yn llwyr ar Fai 31, ac fe ddaeth cadarnhad o hynny ddydd Iau.

Clymblaid

Yn gynharach yn y mis, cafodd etholiadau'r cyngor eu cynnal - etholiadau a gafodd eu gohirio am flwyddyn oherwydd y trafferthion ar yr ynys.

Yn dilyn yr etholiad, bydd clymblaid rhwng Llafur (3 aelod) a'r grŵp o aelodau annibynnol (14 aelod) yn rheoli'r awdurdod.

Wrth wneud ei chyhoeddiad ddydd Iau dywedodd Lesley Griffiths:

"Ym mis Mawrth, cymeradwyodd y Cyngor ei gyllideb ar gyfer 2013-14 ac fe aeth i'r afael â'r heriau a oedd yn codi yn sgil hyn mewn modd a oedd o leiaf mor aeddfed ag agwedd unrhyw awdurdod lleol arall.

"Dyma'r awdurdod lleol cyntaf yn y gogledd, a dim ond yr ail yn gyffredinol, i ennill Safon Ansawdd Tai Cymru.

"Yn ddiweddar rhoddwyd canmoliaeth uchel i'r cyngor dan gategori Prosiect Rheoli Newid y Sector Cyhoeddus ar gyfer y flwyddyn gan y Gymdeithas Ymgyngoriaethau Rheoli.

"Mae hyn yn llwyddiant nodedig i Gyngor oedd mewn cyflwr mor wael dim ond bedair blynedd yn ôl.

'Gweinyddiaeth sefydlog'

"Nid mater i mi yw pwy sy'n rhedeg y Cyngor. Yr hyn sy'n hanfodol yw bod hynny'n arwain at weinyddiaeth sefydlog ac effeithiol.

"Heddiw bydd gan y cyngor arweinydd newydd, a bydd hynny'n nodi dechreuad newydd. Gwaith y garfan newydd o gynghorwyr fydd adeiladu ar gynnydd eu rhagflaenwyr o dan arweiniad y comisiynwyr.

"Mae cyfle i'r cyngor hwn fod yn esiampl i weddill y byd llywodraeth leol.

"Mae'r cyngor wedi dangos egin adferiad, a'n gobaith yw y bydd modd iddynt feithrin yr addewid hwn a dangos eu bod yn gallu sicrhau adferiad cynaliadwy a gwelliant parhaus.

"O ystyried y cynnydd y mae'r cyngor wedi'i wneud hyd yma, rwy'n ffyddiog y gall ymdrin â'i faterion ei hun heb ymyrraeth allanol. Mae'r comisiynwyr ac Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cytuno â'r farn hon."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol