Ffermwyr yn teimlo 'brad' llywodraeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae'r diwydiant amaeth yn cyflogi 15,000 yng Nghymru ac yn werth £150m i'r economi

Dywed arweinwyr ffermwyr eu bod yn teimlo wedi eu "bradychu" gan Lywodraeth Cymru, ac maen nhw'n galw am fwy o gymorth.

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud eu bod yn gobeithio cael trafodaethau di-flewyn ar dafod gyda gweinidogion yn ddiweddarach am y "trafferthion enfawr" sy'n wynebu'r diwydiant.

Bydd y ddwy ochr yn cwrdd am gynhadledd fusnes ffermio gyntaf Cymru yn Llandrindod ddydd Iau.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei fod am barhau i weithio gyda ffermwyr er mwyn cynorthwyo'r diwydiant i ffynnu.

Trafferthion

Yn ôl llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Emyr Jones, mae ffermwyr yn angerddol am gynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd, ond maen nhw'n wynebu rhestr hir o drafferthion ac angen mwy o help y llywodraeth.

Pwysleisiodd broblemau fel diciâu mewn gwartheg yn cael fwy o effaith bob dydd, colli cymorthdaliadau ardaloedd llai ffafriol (LFA) a'r tywydd gwael diweddar fel materion sydd wedi taro ffermwyr yn galed.

Galwodd hefyd ar i ffermwyr Cymru dderbyn yr un cymorth sy'n cael ei gynnig i wledydd datganoledig eraill.

Dywedodd Emyr Jones wrth BBC Cymru: "Mae nifer fawr o broblemau yng Nghymru.

"Rydym yn teimlo wedi ein bradychu gan Lywodraeth Cymru hyd yn hyn, yn enwedig ar ôl y caledi yr ydym wedi ei wynebu gyda'r tywydd drwg."

'Llai o ddibyniaeth'

Credir bod y diwydiant amaeth yn werth £150 miliwn i economi Cymru, ac yn cyflogi 15,000 o bobl yn uniongyrchol.

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae digwyddiad heddiw yn gyfle i dyfu'r diwydiant yng Nghymru a sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn y safle delfrydol i weithio gyda'r diwydiant a darparu'r amgylchedd iawn er mwyn i fusnesau amaethyddol ffynnu."

Ychwanegodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd Alun Davies: "Wrth symud ymlaen rydym yn gwybod bod angen llai o ddibyniaeth ar gymorthdaliadau a mwy o sylw ar fusnes a gwneud elw.

"Rwy'n hyderus y bydd digwyddiad heddiw yn ddefnyddiol er mwyn ein cynorthwyo i gynllunio am hynny."

Straeon perthnasol