Cefnogaeth i Ŵyl y Gelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae safle'r ŵyl wedi cael ei hail-ddylunio

Mae Gŵyl y Gelli'n agor heddiw lle bydd cyfle i weld perfformiadau gan lenorion, comediwyr a cherddorion.

Bydd hefyd cyfle i ymwelwyr glywed darlithoedd gan arbenigwyr o bob math ar amryw o bynciau gwahanol ac i gymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu.

Hon yw'r 26ain gwaith i'r ŵyl gael ei chynnal a bydd hi'n para am ddeg diwrnod.

Ymhlith atyniadau'r ŵyl eleni bydd darlith gan Hans Blix, y gŵr oedd yn gyfrifol am arwain y tîm o archwiliwr oedd yn chwilio am arfau dinistriol yn Irac cyn y rhyfel yno.

Cefnogaeth

Wrth i'r ŵyl agor mae Gweinidog Treftadaeth Cymru John Griffiths wedi tanlinellu ei ymrwymiad i gefnogi'r celfyddydau yng Nghymru.

Dywedodd Mr Griffiths bod Gŵyl y Gelli yn pwysleisio gwerth ehangach y celfyddydau, ac er gwaetha'r cyfnod economaidd heriol bydd yn parhau i gefnogi'r sector.

"Gyda chyllidebau llywodraethol a'r cartref o dan bwysau cynyddol rydym yn gweld mwy o drafod am y celfyddydau mewn termau economaidd cul," meddai.

"Gall neb wadu'r cyfraniad gwych y mae'r sector creadigol yn ei wneud i economi'r wlad, ond fel y mae Gŵyl y Gelli'n dangos yn flynyddol mae'r celfyddydau yn golygu cymaint mwy i ni fel gwlad.

"Yn wir mae pobl am weld, ac efallai angen, y celfyddydau yn fwy mewn cyfnod anodd. Mae'r celfyddydau yn ein hysbrydoli ac yn ein cysuro.

"Mae'r celfyddydau'n meithrin ymdeimlad o les, yn cefnogi ein cymdeithas ac adfywio'n cymunedau drwy adfer balchder a gwneud Cymru'n lle gwell i wneud busnes, byw a gweithio.

"Mae gan Gymru sector diwylliannol amrywiol a chyfoethog. Mae'r cwmnïau cenedlaethol, y sefydliadau cymunedol, galerïau, arddangosfeydd a gwyliau yn dangos rhagoriaeth greadigol yn wythnosol.

"Dim ond un esiampl yw Gŵyl y Gelli - boed honno'n esiampl wych - o gyfoeth ein celfyddydau."

Ail-ddylunio

Ymysg yr awduron a'r artistiaid fydd yn siarad ar y diwrnod cyntaf fydd Quentin Blake, oedd yn creu darluniau ar gyfer llyfrau Roald Dahl a'r awdur plant Cressida Cowell.

Mae awduron eraill fydd yn bresennol yn cynnwys John le Carre, Sebastian Faulks, Lionel Shriver, Caitlin Moran, Irvine Welsh, Howard Jacobson, Thomas Keneally, William McIlvanney a Alexander McCall Smith.

Bydd y Tywysog Charles a Duges Cernyw hefyd yn ymweld â'r ŵyl ar y diwrnod agoriadol.

Yn ôl cyfarwyddwr yr ŵyl Peter Florence mae'r safle y mae hi'n cael ei chynnal wedi cael ei ail-ddylunio.

"Mae'n rhyfeddol ac yn edrych yn wych yn yr haul," meddai.

"Mae gennym hefyd raglen gyffrous o gerddoriaeth o Mali gan gynnwys Rokia Traore, Terakaft ac Amadou a Mariam er mwyn dathlu'r ffaith bod y Gelli wedi ei gefeillio â Timbuktu."