Dyn wedi ei ladd mewn ymosodiad 'terfysgol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llawer o dystion i’r ymosodiad yn Woolwich, Llundain

Mae dyn wedi ei ladd mewn ymosodiad yn Llundain.

Galwyd heddlu arfog i leoliad yr ymosodiad, ac aed a dau ddyn arall i'r ysbyty wedi iddyn nhw gael eu saethu.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron fod "arwyddion cryf ei fod yn ddigwyddiad terfysgol" ac na wnâi'r Deyrnas Unedig "fyth blygu" mewn ymateb i ymosodiadau o'r fath.

Mae ITV News wedi derbyn ffilm sy'n dangos dyn yn dweud: "Rhaid i ni ymladd a nhw yr un ffordd â maen nhw'n ein hymladd ni. Llygad am lygad, dant am ddant.

"Rwy'n ymddiheuro bod merched wedi gorfod gweld hyn heddiw ond yn ein gwlad ni mae merched yn gorfod gweld yr un fath.

"Ni fydd eich pobl chi byth yn ddiogel. Rhaid i chi gael gwared â'ch llywodraeth, dydyn nhw ddim yn poeni amdanoch chi."

Mae Arlywydd Ffrainc Francois Hollande a'r Aelod Seneddol lleol Nick Raynsford wedi dweud mai milwr o farics Woolwich oedd y dyn a laddwyd.

Dyw'r Weinyddiaeth Amddiffyn heb gadarnhau hynny ar hyn o bryd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May ei bod hi wedi cael ei briffio gan gyfarwyddwr cyffredinol MI5 Andrew Parker a Chomisiynydd Heddlu Llundain Bernard Hogan-Howe ar yr ymosodiad "ffiaidd a barbaraidd".

Dywedodd Mr Cameron fod Prydain wedi wynebu'r "math yma o ymosodiadau" o'r blaen, gan ychwanegu: "Wnawn ni fyth blygu o'u herwydd."

"Bydd pobl ar draws Prydain, pobl ym mhob cymuned, rwy'n credu, yn condemnio'r ymosodiad yma'n llwyr."

Dywedodd ei fod yn cydymdeimlo gyda theulu'r dyn fu farw, gan ddweud: "Mae hi'n drosedd ofnadwy. Ry'n ni'n amlwg yn chwilio, ac mae'r heddlu yn chwilio hefyd, am yr holl ffeithiau sy'n ymwneud a'r achos."

Yn ôl Palas Buckingham mae'r Frenhines yn bryderus ynglŷn â'r newyddion ac yn cael gwybodaeth ynghylch yr ymosodiad.

Mae Cyngor Mwslimiaid Prydain Fawr wedi condemnio'r ymosodiad: "Mae hon yn weithred wirioneddol farbaraidd sydd heb sail mewn Islam ac rydym yn ei chondemnio yn ddiamod," meddai mewn datganiad.

"Mae ein cydymdeimlad gyda'r dioddefwr a'i deulu."

Ar Twitter fe ddisgrifiodd Maer Llundain Boris Johnson yr ymosodiad fel "gweithred o drais ffiaidd, anfaddeuol".

Mewn cyfarfod o bwyllgor ymateb argyfwng y llywodraeth, Cobra, penderfynwyd tynhau mesurau diogelwch yn Woolwich a safleoedd barics eraill yn Llundain.