Dynes feichiog yn aros am bump awr i gyrraedd ysbyty

Cyhoeddwyd

Roedd rhaid i ddynes feichiog o Wynedd aros am bron pump awr cyn cyrraedd yr ysbyty oherwydd problemau'r Gwasanaeth Ambiwlans.

Roedd Melanie Webb, 39 oed o Ddyffryn Ardudwy, yn feichiog ers 15 wythnos pan alwodd y gwasanaethau brys.

Roedd hi wedi colli babi dair gwaith o'r blaen.

Er i barafeddyg ateb o fewn awr i'r alwad gyntaf am 6pm, ni chyrhaeddodd hi'r ysbyty ym Mangor tan 11:15pm.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi dweud ei fod yn ymchwilio i'r achos.

Straeon perthnasol