Llywodraeth y DU: Blaenoriaeth i'r economi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysgrifennydd Cymru David Jones yn siarad yn y Cynulliad

Blaenoriaeth Llywodraeth y DU ydy cael yr economi "nôl ar ei thraed", yn ôl Ysgrifennydd Cymru David Jones.

Daw sylwadau Mr Jones, yn ystod ei anerchiad blynyddol cyntaf gerbron ACau ym Mae Caerdydd, wedi i'r llywodraeth glymblaid gymeradwyo deddfwriaeth i ganiatáu i gyplau o'r un rhyw briodi, ar waethaf gwrthwynebiad nifer o ASau Ceidwadol.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron y byddai ei weinidogion nawr yn canolbwyntio ar "y darlun mawr" yn hytrach na materion cymdeithasol eraill.

Dywedodd Mr Jones: "Rwy'n credu'n gryf yn undeb y Deyrnas Unedig, ac mae'r rhaglen hon yn dangos yn glir sut y mae Cymru yn elwa o fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

"Ers i mi gael fy mhenodi i'r swydd, rwyf wedi dweud mai cael yr economi Gymreig yn ôl ar ei thraed yw fy mlaenoriaeth. Mae cyd-ddibyniaeth pedair cenedl yr undeb yn cynnig sail gadarn ar gyfer creu swyddi a ffyniant.

"Mae ein rhaglen ddeddfwriaethol yn parhau i ganolbwyntio ar gryfhau'r economi fel y gall y DU gystadlu a llwyddo yn y ras fyd-eang."

Ond awgrymodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood nad oedd hi bellach yn briodol i Ysgrifennydd Cymru wneud anerchiad blynyddol gerbron yr ACau.

Cynhelir y ddadl, sydd fel arfer yn dilyn Araith y Frenhines, oherwydd gofynion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Does yna ddim dadl gyfatebol yn Senedd yr Alban.

Straeon perthnasol