Oedi cyn achub criw o'r mor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi yn 'hynod o anarferol' fod problemau technegol yn effeithio ar bedwar hofrennydd ar yr un pryd

Chafodd criw oedd wedi mynd i drafferthion ar long cargo ddim eu hachub am gyfnod oherwydd problemau technegol gyda phedwar hofrennydd achub.

Dyna gasgliad adroddiad gan ymchwilwyr i ddamweiniau ar y môr.

Ar Ebrill y 3ydd 2012 doedd dim modd defnyddio'r hofrenyddion oedd wedi eu lleoli yn RAF Y Fali yn Ynys Môn i helpu'r criw oedd ar y môr yng Ngogledd Cymru.

Bu'n rhaid i hofrennydd deithio o Swydd Efrog i'w cyrraedd, a hynny drwy stormydd eira.

Diffyg dealltwriaeth

Nododd yr adroddiad hefyd fod capten y llong oedd yn dod o wlad Pwyl ddim yn deall ystyr rhai o'r geiriau Saesneg oedd wedi eu defnyddio yn y rhagolygon tywydd.

Roedd hyn wedi golygu bod yna oedi wedi bod cyn i'r llong gychwyn ar ei thaith o'r lanfa yn Llanddulas lle'r oedd hi wedi bod yn llwytho calchfaen.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe fethodd y llong a symud o'r lanfa yn Llanddulas oherwydd gwyntoedd cryfion

Fe olygodd hyn fod cryfder y gwynt wedi codi ac fe aeth y llong i drafferthion wrth ymyl ffordd arfordirol yr A55.

Llifodd ryw 33,000 litr o olew i'r môr ond chafodd neb ei anafu.

Mae adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion ar gyfer yr awdurdodau.

Ma'r adroddiad hefyd yn cydnabod ei bod hi yn 'hynod o anarferol' nad oedd pedwar hofrennydd yn Y Fali ddim wedi gallu cael eu defnyddio'r diwrnod hwnnw.

Casgliadau

Prif gasgliadau'r adroddiad oedd:

*Nid oedd gan staff y lanfa brofiad arwyddocaol ar y môr

*Fe ganiataodd y gweithwyr hefyd i'r llong i barhau i lwytho calchfaen er bod y tywydd wedi gwaethygu

*Roedd hi yn 'hynod o anarferol' bod gan bedwar hofrennydd yn y Fali broblemau technegol ar yr un pryd

*Doedd capten y llong ddim yn deall ystyr rhai o'r geiriau Saesneg yn y rhagolygon tywydd

Straeon perthnasol