Cwest: Rhybudd am or-yfed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ben Thompson, y cefnogwr rygbi o Hwlffordd fu farw ar ôl syrthio i afon

Mae gweddw wedi rhybuddio am beryglon gor-yfed ar ôl i'w gwr syrthio i afon a marw.

Fe ddiflannodd Ben Thompson, 34 oed o Hwlffordd, ar ôl bod yn gwylio gêm Cymru yn erbyn Iwerddon yng Nghaerdydd ym mis Chwefror.

Bu chwilio mawr amdano am ddyddiau.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod yn Afon Elái yn y brifddinas ym mis Mawrth.

Yn ddamweiniol

Penderfynodd y crwner yng Nghaerdydd ei fod wedi marw'n ddamweiniol.

Ar ôl y gwrandawiad dywedodd Jo Thompson, ei wraig: "Dydw i ddim eisiau i unrhyw un orfod mynd trwy'r hyn yr ydw i wedi mynd trwyddo fe.

"Ry'n ni i gyd yn mynd allan ac yn cael diod neu ddwy ond fe allai rhywbeth fel hyn ddigwydd i unrhyw un."

Ei chyngor hi fyddai "Byddwch yn ofalus, edrychwch ar ôl eich hunain, cadwch mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau, gadewch iddyn nhw wybod beth ry'ch chi yn ei wneud."

Ni welodd ei ffrindiau y dyn o Hwlffordd ar ôl 6.15pm y diwrnod y diflannodd.

15 milltir

Roedd ei ffrindiau'n credu ei fod wedi ceisio cerdded dros 15 milltir yn ôl i'r gwesty ble oedden nhw'n n aros ar gyrion y ddinas.

Awgrymodd Mrs Thompson fod deiet ei gŵr wedi amharu ar ei allu i ddelio gydag alcohol. Roedd yn seiclwr a cherddwr brwd, meddai.

"Dros y ddwy flynedd ddiwethaf roedd e'n ymarfer yn fwy angerddol - fydde fe ddim yn bwyta carbs dim ond protein.

"Roedd ei allu i losgi egni mor dda - mae'n rhaid bod hynny wedi amharu ar ei allu i ddelio gyda alcohol."

Dywedodd nad oedd Mr Thompson yn yfwr cyson ond ei fod yn yfed yn drwm pan oedd allan gyda'i ffrindiau.

"Dywedais wrtho fe i beidio ag yfed yn drwm. Dywedais i wrtho fe na fydde fe fyth yn dod adref," meddai.

"Wnes i erioed feddwl y bydde hynny yn digwydd mewn difri."

Symudiadau

Roedd symudiadau olaf Ben Thompson ar gamerâu cylch cyfyng yn ardal Lecwydd.

Roedd e i'w weld yn ansicr ar ei draed ac yn cerdded i gyfeiriad tir diffaith a'r afon.

Dywedodd y patholegydd Meleri Morgan y gallai taro dŵr oer pan oedd rhywun yn feddw achosi trawiad ar y galon ac achosi ei wddwg i gau.

Dywedodd y crwner Mary Hassell mai effaith taro'r dŵr ar ôl yfed cymaint o alcohol oedd yn gyfrifol am ei farwolaeth.

"Fe wnaeth Ben yn union yr un fath â miloedd o ddynion eraill y diwrnod hwnnw ... aeth allan, gwylio'r gêm, a cheisio cerdded adref.

"Bu'n anffodus i lithro neu faglu a syrthio i mewn i'r dŵr. Bu farw yn fuan ar ôl iddo daro'r dŵr."