April: Achos yr amddiffyn yn dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quentzler
Disgrifiad o’r llun, Mae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae disgwyl i'r amddiffyniad ddechrau yn ddiweddarach yn achos llofruddiaeth April Jones.

Mae Mark Bridger o bentref Ceinws ger Machynlleth, yn gwadu iddo gipio a llofruddio'r ferch 5 oed. Mae e hefyd yn gwadu iddo geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Diflannodd April Jones tra'n chwarae ger ei chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

Mae Mr Bridger yn dweud ei fod wedi ei tharo yn ddamweiniol gyda'i Land Rover a'i fod yn methu cofio be wnaeth e gyda'i chorff oherwydd ei fod yn feddw ac mewn panig.

Ond mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi lladd April ar ôl ei chipio pan oedd hi'n chwarae ger ei chartref yn stad Bryn-Y-Gog.

Mae disgwyl i achos yr erlyniad ddod i ben yn swyddogol yn hwyrach cyn i achos yr amddiffyniad ddechrau.

Penglog dynol

Ddydd Mawrth clywodd y rheithgor mai darnau esgyrn penglog dynol gafodd eu darganfod mewn lle tân yng nghartre' Mark Bridger.

Dywedodd yr arbenigwr esgyrn, Dr Julie Roberts, wrth Lys y Goron yr Wyddgrug ei bod wedi cymharu un o'r darnau gydag un o benglog plentyn rhwng pedair ac wyth oed.

Fe ddaeth hi i'r casgliad mai esgyrn wedi eu llosgi oedd y darnau a bod pedwar o'r darnau yn gysylltiedig â'r penglog.

Dywedodd nad oedd yn bosibl dod i gasgliad clir ynglŷn â'r pumed darn.

Dywedodd y Dr Roberts; "Roeddwn i'n hyderus mai darn o benglog dynol oedd hwn".

Ar ran yr amddiffyn fe gododd Brendan Kelly QC amheuon am gasgliadau'r Dr Roberts, gan ddweud bod un arbenigwraig ryngwladol yn y maes yn anghytuno gyda'i thystiolaeth.

Roedd yr Athro Sue Black wedi codi amheuon am ei chasgliadau ar ôl i Wasanaeth Erlyn y Goron gysylltu gyda hi'r llynedd, yn ôl Mr Kelly.

Dywedodd yr Athro Black wrth y llys nad oedd yna, yn ei barn hi, dystiolaeth wyddonol i gadarnhau bod un o'r darnau yn perthyn i benglog plentyn.

Mae'r achos yn parhau ddydd Mercher.

Straeon perthnasol